Institutionen för naturvetenskap och teknik

Institutionsledning

Prefekt

Mattias Bäckström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Mattias Bäckström

E-post:

Telefon: 019 303965

Rum: T1121, B3306

Mattias Bäckström

Proprefekt

Anna Kärrman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anna Kärrman

E-post:

Telefon: 019 301401

Rum: B3315

Anna Kärrman

Administrativ enhetschef

Anna Ekblom

Tjänstetitel: Enhetschef Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anna Ekblom

E-post:

Telefon: 019 302417

Rum: T1102

Anna Ekblom

Instutitionsledningssamordnare

Madelene Wiklund

Tjänstetitel: Institutionsledningssamordnare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Madelene Wiklund

E-post:

Telefon: 019 303453

Rum: T1117

Madelene Wiklund

Enhetschef AASS

Lars Karlsson

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Lars Karlsson

E-post:

Telefon: 019 303355

Rum: T2229

Lars Karlsson

Enhetschef Enheten för naturvetenskap

Ingrid Ericson Jogsten

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Ingrid Ericson Jogsten

E-post:

Telefon: 019 301209

Rum: B3309

Ingrid Ericson Jogsten

Biträdande enhetschef Enheten för naturvetenskap

Håkan Berg

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Håkan Berg

E-post:

Telefon: 019 303670

Rum: P2310

Enhetschef Byggteknik

Anders Lindén

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Anders Lindén

E-post:

Telefon: 019 301104

Rum: T2264

Anders Lindén

Enhetschef Maskinteknik

Jens Ekengren

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Jens Ekengren

E-post:

Telefon: 019 303325

Rum: T2259

Jens Ekengren

Enhetschef Matematik

Henrik Olsson

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Henrik Olsson

E-post:

Telefon: 019 301236

Rum: T2119

Henrik Olsson

Biträdande enhetschef Matematik

Malin Hagström

Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

Profilsida: Malin Hagström

E-post:

Telefon: 019 303709

Rum: T2105

Malin Hagström