Institutionen för naturvetenskap och teknik

Studentinfo

Här finns allmän information som kan vara bra att känna till för studenter på Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Bild säkerhet NT

Säkerhetsföreskrifter

Man gör självständigt arbete

Om självständigt arbete och examensarbete

Mer information till dig som studerar på Örebro universitet