Visade upp bred kompetens i Almedalen

Rektor Johan Schnürer

Rektor Johan Schnürer

Örebroforskare visade upp universitetets bredd när de medverkade som experter i Almedalen. De diskuterade plastens inverkan, grundlagen, HBTQ+, skuldfällor, skolans digitalisering, magproblem hos unga kvinnor, barn som bevittnar våld, social hållbarhet och ungas samhällsengagemang.

- Vårt geografiska läge gör att vi måste anstränga oss mer än lärosäten i Stockholm och Uppsalaregionen för att bli kända hos beslutsfattare och allmänhet. Almedalsveckan erbjuder fantastiska möjligheter till detta genom att beslutsfattare, opinionsbildare och allmänhet lätt kan mötas över olika gränser vid öppna seminarier, paneler och diskussioner, säger rektor Johan Schnürer, som själv medverkade i sex olika paneler.

Matilda Wurm, doktorand i psykologi håller med. Hon medverkade i ett seminarium som Natur och Kultur anordnade om hennes kommande bok HBTQ+.

- I Almedalen når jag ut till fler och mer varierade personer än om jag är på en konferens eller ett HBTQ-event.

Välbesökta seminarier

Även universitetets seminarier om Framtidens lärarutbildning och Mat och hälsa var välbesökta och Restaurang- och hotellhögskolans mingel med fokus på hälsa och hållbarhet lockade många.

Några av Örebroforskarna var med i flera seminarier. Erik Amnå, professor i statskunskap, medverkade i två seminarier om demokrati och ungdomars samhällsengagemang.

Samtidigt skrev han tillsammans med Anton Landehag, samhällspolitisk expert på analysföretaget Ungdomsbarometern, en debattartikel i Sydsvenskan.

Tommy Borglund

Tommy Borglund

Tommy Borglund hann medverka i fem seminarier – utifrån sin roll som forskare i företagsekonomi och som senior rådgivare hos Hallvarsson och Halvarsson – på varierande teman: Så kan social hållbarhet skapa både affärs- och samhällsnytta och medieetik i framtidens medielandskap till exempel.

Det personliga valet

- Min bedömning är att Örebro universitet byggt relationer, blivit mer välkänt och kunnat föra ut spännande forskningsresultat i samhället. Som rektor har jag fått chansen att prata med fyra olika ministrar, med ledningarna för ett antal forskningsfinansiärer, med lärarförbunden och inte minst med mina rektorskollegor, säger Johan Schnürer.

- På det personliga planet var DN:s seminarium "Kriget mot sanningen" kanske det som gjorde mest intryck – inte minst berättelserna om hur illa åtgångna undersökande journalister kan bli av organiserade nättroll, säger Johan Schnürer.