Gäster på akademisk högtid

Information om lokaler och tider

Rektors mottagning och festkonsert på fredagen äger rum på Musikhögskolan, Örebro universitet. Konserten börjar kl. 18.30 och avslutas ca kl 19.45.

Ceremonin i Aula Nova, Novahuset, Örebro universitet börjar kl. 16.30 och platserna ska vara intagna senast kl. 16.15. För gäster som ska gå i processionen är det samling i Aula Novas lounge kl 16.10.

För inträde behövs inga biljetter och det är fri placering i aulan. Endast processionens deltagare har reserverade platser.

Det är bordsplacering för alla bankettgäster och information om placering ges efter ceremonin under minglet i Aula Novas lounge.

Gäster till medverkande i akademisk högtid

Doktorer som ska promoveras samt professorer som ska installeras är välkomna att bjuda in 1 gäst. Hedersdoktorer är välkomna med 1 gäst.