Hedersdoktor

Till hedersdoktor kan utses forskare som universitetets lärare har knutit kontakter med i sin verksamhet eller andra personer som inte har doktorsexamen men som man vill knyta till forskningsgemenskapen.

Hedersdoktorer utses av fakultetsnämnderna som även utser en värd till varje hedersdoktor. I värdskapet ingår att förmedla information om den akademiska högtiden samt att vara behjälplig med resor m.m. Praktisk information kommer från akademiintendenten under oktober månad.

I gåva från Örebro universitet får hedersdoktorer lagerkrans/doktorshatt (beroende på fakultetstillhöriget) och ring.