Professorsinstallation

Nya professorer samt adjungerade professorer installeras av universitetets rektor vid den akademiska högtiden i februari varje år. 2022 blir dock installationen i maj.

Professorer som befordrats eller anställts under året och adjungerade professorer inbjuds i slutet av oktober varje år till den akademiska högtiden. För 2022 inbjuds professorer och adjungerade professorer som befordrats eller anställts under 2021 eller 2022. Inbjudan går ut i februari.

Vid installationen utdelas installationsdiplom.