Insignier

Insignier är värdighetstecken som utdelas vid promotion och installation.
Doktorshatten, lagerkransen, ringen och diplomet.

 

Lagerkransen är en seger- och lärdomssymbol av antikt ursprung. 

Vid Örebro universitet promoveras doktorer med lagerkrans:
Filosofie doktorer inom fakulteten för Humaniora och socialvetenskap
Ekonomie doktorer inom fakulteten för Ekonomi, natur- och teknikvetenskap
Filosofie doktorer inom fakulteten för Ekonomi, natur- och teknikvetenskap

Doktorshatten bärs som tecken på akademisk doktorsvärdighet och symboliserar den vetenskapliga friheten.

Vid Örebro universitet promoveras doktorer med doktorshatt:
Medicine och filosofie doktorer inom fakulteten för Medicin och hälsa
Teknologie doktorer inom fakulteten för Ekonomi, natur- och teknikvetenskap
Juris doktorer inom fakulteten för Humaniora och socialvetenskap

Doktorshatt kan beställas från Franzéns Hattmakeri i Göteborg. Alla doktorshattar tillverkas för hand och är ett traditionellt hantverk från början till slut.
Besked om sista dag för hattbeställningen meddelas senare.
Hattbeställning görs på www.hattmakarna.se
Om du inte vill köpa hatt rekommenderar vi att du försöker låna hatt av någon kollega.

Ringen utdelas endast symboliskt till promovendi som själva kan införskaffa och bära ringen. Ringen bärs på vänster hand och i Örebro följer vi Uppsalamodellens ringar när det gäller mönster

Diplomet utdelas till doktorer, hedersdoktorer och professorer som deltar i den akademiska högtiden.