Teknologie hedersdoktor - Håkan Håkansson

Håkan Håkansson tog studenten på Teknis i Örebro 1967. Studierna fortsatte på Uppsala universitet där han doktorerade i företagsekonomi 1975 och året efteråt utsågs till docent. 1993 erhöll han en professur i företagsekonomi med inriktning på industriell marknadsföring. Sedan 2006 tillhör han Institutt for innovasjon og økonomisk organisering vid Handelshøyskolen BI i Oslo där han numera är verksam som professor.

Porträtt på Håkan HåkanssonHåkan Håkansson är en av grundarna av IMP-gruppen, en sammanslutning av forskare inom marknadsföring och inköp. IMP-gruppen omfattar idag hundratals aktiva forskare internationellt.

Håkan Håkansson har bidragit till att industriell marknadsföring utvecklats som forskningsfält och har också forskat i gränslandet mellan teknik, ekonomi och samhälle och bidragit till utvecklingen för dagens moderna civilingenjörsutbildningar med inslag av både teknik och ekonomi.

Han har skrivit böcker på förlag som Routledge, Wiley och Emerald och är sedan 1994 medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien och erhöll 2010 the Herbert Simon Award för enastående vetenskapliga insatser. Han blev 2014 ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Håkan Håkansson har varit huvudhandledare för över 30 doktorander, av vilka ett flertal blivit professorer och docenter, bland annat vid Örebro universitet.