Teknologie hedersdoktor - Jörgen Appelgren

Jörgen Appelgren är vice VD för Automation and Technology Products vid Atlas Copco Rock Drills i Örebro.

Porträtt på Jörgen AppelgrenSedan 2002 har han förespråkat innovativa automationslösningar inom gruvindustrin med huvudsyftet att främja bättre säkerhet och arbetsmiljö, samt att uppnå en hög produktionseffektivitet. För att förverkliga den "digitala gruvan" initierade han en tidig FoU-satsning på autonoma gruvmaskiner i nära samarbete med robotikforskarna vid Örebro universitet. Detta gav upphov till ett varaktigt och produktivt samarbete mellan företaget och universitetet i syfte att överbrygga klyftan mellan forskning, utbildning och industriell innovation.

Jörgen Appelgrens insatser omfattar rekrytering och handledning av industridoktorander, arbete med forskningsansökningar för nya samproduktionsprojekt, mentorskap och projektstyrning som ledamot i projektstyrgrupper samt rådgivning inom Institutionen för naturvetenskap och tekniks olika forskningsverksamheter och utbildningsprogram. Genom företagets internationella nätverk har han spridit kunskap om Örebro universitet och bidragit till att höja universitetets anseende internationellt.

Hans erfarenheter från den akademiska världen innefattar även samarbeten med andra lärosäten. Han har främjat ett antal avhandlingar vid Chalmers, KTH och Queens University i Kanada. Han är medförfattare till vetenskapliga artiklar samt författare av publikationer om behovet av innovativ teknikutveckling för automatiserad gruvdrift.