Filosofie hedersdoktor - Kathleen Armour

Kathleen Armour är professor i pedagogik och idrott tillika Head of the School of Sport, Exercise and Rehabilitation Sciences vid University of Birmingham.

Porträtt på Kathleen ArmourHon är en internationellt ledande forskare på områden som rör lärares och tränares professionella utveckling och bildning och hur deras kompetens påverkar unga människors lärande inom idrott och hälsa, coachning och ungdomsidrott.

Hon är ledamot i Academy of Social Sciences i Storbritannien, internationell ledamot i National Academy of Kinesiology i USA, och var en av bedömarna inom Sport and Exercise Sciences, Leisure and Tourism vid den senaste nationella utvärderingen av forskningskvalitet i Storbritannien.

Kathleen Armour har under ett flertal år arbetat med forskare i idrottsvetenskap vid Örebro universitet i olika projekt relaterat till lärande i skolämnet idrott och hälsa samt lärares professionella utveckling. Hon har genom åren varit ett viktigt stöd för forskningsmiljön RISPA och delat med sig av sin kompetens och sina kontakter inom det internationella forskningsfältet.