Filosofie hedersdoktor - Linn Fernström

Linn Fernström är bildkonstnär, född 1974 i Örebro, uppvuxen i Garphyttan, och lever och verkar nu i Stockholm och New York.

Poirträtt på Linn FernströmHon är utbildad vid Konstskolan Idun Lovén (1993–1995) och vid Kungliga Konsthögskolan (1995–2000). Hennes måleri både trollbinder och förfärar, och beskrivs av ett av landets största gallerier, Lars Bohman Gallery, som en värld befolkad av en drömsk blandning av människor och djur där tid och rum inte lätt låter sig definieras, där Linn Fernströms egen kropp används som berättande verktyg och bjuder in betraktaren till en resa av reflektion och kontemplation.

Linn Fernström ställer ofta ut på svenska och europeiska gallerier och hennes konst återfinns i samlingar hos bland andra Statens konstråd, Moderna Museet och Örebro läns museum. Hon har mottagit flera stipendier och är en av Sveriges mest omskrivna och väletablerade samtida konstnärer.

Örebro universitet går nu in i en fas då utvecklingen av konstnärlig forskning intensifieras, i studiet av estetiska uttryck inom såväl musik som i måltidens estetik och i bildpedagogik. Den konstnärliga forskningen utgår ifrån konstens praktik och utövande. Universitetets ambition är att involvera Linn Fernström i arbetet med att staka ut utvecklingsvägen inom konstnärlig forskning, i hennes egenskap av nationellt och internationellt framgångsrik bildkonstnär, med ett särskilt öga för kontraster och detaljer och en sällsam förmåga att skapa brutal magi.