Filosofie hedersdoktor - Sandra Graham-Bermann

Sandra Graham-Bermann är professor i psykologi och psykiatri vid University of Michigan, där hon forskar om hur olika former av våld påverkar barns anpassning.

Porträtt på Sandra Graham-BermannUnder 24 år har hon utvecklat nya metoder för att studera barns rädsla och oro, traumatisk stress, attityder och föreställningar om våld, familjestereotyper och konflikter mellan syskon. Med stöd från nationella organ och stiftelser på lokal och delstatsnivå har hon utvecklat och utvärderat metoder för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn. Hon har i sin forskning haft nära kontakter med Örebro universitet.

Hon är författare till mer än 90 publikationer och som ledare för the Child Violence and Trauma Lab vid institutionen för psykologi, University of Michigan, har hon tillsammans med sitt forskarteam, bestående av seniora forskare och forskarstuderande, studerat både de beteendemässiga och känslomässiga anpassningar som görs av barn utsatta för familjevåld och trauma och de metoder man utvecklat för att stödja dessa barn. Dessa stödmetoder har kommit att användas i 28 av USAs delstater och fem länder, däribland Sverige.