Arthur PJ Mol

Arthur PJ Mol är rektor och professor i miljösociologi vid universitetet i Wageningen, Nederländerna.

Mols forskning rör framför allt frågor om hur samhället kan ekologiskt moderniseras, det vill säga hur produktion och konsumtion kan bli mer hållbar. I centrum står frågor som hur och i vilken utsträckning miljöhänsyn införlivas i organisationers verksamhet, samt hur olika styrmodeller kan utvecklas för att hantera komplexa och globala miljörisker. Han har byggt upp och varit ledare för ett av världens främsta miljösociologiska forskningscentrum, Environmental Policy Group (ENP) vid Wageningen-universitetet, som består av ett 60-tal forskare och doktorander.

Professor Mol har ett brett internationellt perspektiv i sin forskning och har varit drivande för utvecklingen och stärkandet av den miljösociologiska forskningen runt om i världen. Han har arbetat i Sydostasien, Östafrika och Europa. Han har även varit professor vid Renmin- och Tsinghua-universiteten i Kina samt vid National University i Malaysia (UKM). Han är redaktör för tidskriften Environmental Politics och är med i redaktionen för åtta internationella tidskrifter och två bokserier. Sedan ett antal år tillbaka har forskare vid Miljösociologiska sektionen vid Örebro universitet samarbetat med professor Mol och hans forskningscentrum, vilket lett till forskarutbyte och gemensamma vetenskapliga publikationer. Han har frikostigt delat med sig av sin kompetens, internationella perspektiv och stora kontaktnät vilket har varit mycket centralt för utvecklingen av den miljösociologiska forskningen i Örebro.