Paul Myles

Paul Myles är professor vid Monash University i Melbourne, Australien och chef för anestesi och perioperativ medicin vid Alfred Hospital i Melbourne.

Han är en välrenommerad forskare med ett stort antal publikationer. Han har ett så kallat Practitioner Fellowship vid Australiens National Health and Medical Research Council, är ledamot i Australian and New Zealand College of Anaesthetists forskningskommitté och fellow vid Australian Academy of Health and Medical Science. Han bedriver forskning inom anestesiologi, postoperativ återhämtning och hur komplikationer efter operation kan undvikas. Paul Myles har också stora kunskaper om psykometrisk forskning och han har erhållit betydande forskningsanslag. Paul Myles är redaktör för British Journal of Anaesthesia, och har flera redaktionsuppdrag för andra ansedda internationella tidskrifter.

Paul Myles leder också en internationell forskargrupp som arbetar med riktlinjer för kliniska utfall som används inom perioperativ forskning. Örebro universitet har haft ett pågående samarbete med Paul Myles sedan tidigt 2000-tal, bland annat ett forskningssamarbete kring postoperativ återhämtning och kring Standardized Endpoints for Perioperative Medicine (StEP). Samarbetet har stor betydelse för forskare inom perioperativ vård och omvårdnad, kirurger, anestesiläkare och anestesisjuksköterskor vid Örebro universitet och Universitetssjukhuset i Örebro.