Silvia Barona Vilar

Silvia Barona Vilar, professor vid Valencia-universitetet i Spanien, är en internationellt erkänd forskare inom civil- och straffprocessrätt och inom alternativ tvistlösning.

Hennes stora och breda vetenskapliga produktion har haft stor betydelse både nationellt och internationellt på områden såsom rättslära, rättspraxis och lagstiftning. Hennes forskning är banbrytande och Silvia Barona Vilar anses vara den första rättsforskaren i Spanien som undersökt alternativ tvistlösning utifrån systematiska och vetenskapliga metoder. Som ledande expert på alternativ tvistlösning samlar hon framstående forskare från flera världsdelar i sin excellenta forskargrupp. Målet är att stärka kontakterna med institutioner och universitet i Asien, Australien, Europa och Latinamerika med verksamhet som rör alternativ tvistlösning för att studera hur den regleras och implementeras runt om i världen.

Silvia Barona Vilar är ordförande i Valencias handelskammares skilje- och medlingsnämnd och hennes meritförteckning över andra ledande roller som hon haft är imponerande. Hon har mottagit ett stort antal utmärkelser och stipendier för sitt utmärkta akademiska ledarskap, bland annat tilldelades hon 2011 ordensutmärkelsen Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort av den spanske kungen. Örebro universitets långa och givande samarbete med Silvia Barona Vilar har lett till gemensamma vetenskapliga publikationer och forskningsprojekt, gästprofessurer vid universiteten i Örebro och Valencia, samarbete kring granskning av doktorsavhandlingar samt deltagande i flera konferenser. Utnämningen till hedersdoktor kommer att stärka vårt framtida samarbete ytterligare.