Kanwaljeet Anand

Kanwaljeet Anand, eller Sunny som han också kallas, är en av världens mest framstående forskare inom området smärta hos nyfödda barn. Han är professor i pediatrik, anestesiologi, perioperativ medicin och smärtmedicin vid Stanford University School of Medicine i USA. Han är också chef för den palliativa vården och intensivvården vid Lucile Packard Children’s Hospital Stanford och Stanford Children’s Health i Paolo Alto, Kalifornien – där han kombinerar kliniskt och akademiskt arbete.

Sunny Anands forskning har utan tvekan varit banbrytande för hur man behandlar och vårdar nyfödda barn som är i behov av medicinsk behandling eller kirurgiskt ingrepp. Hans studier, där man istället för muskelavslappnande medel kombinerade smärtlindring med narkos under hjärtoperationer på nyfödda, blev en aha-upplevelse för såväl kliniker och forskare som allmänhet.

Sunny Anand har skrivit åtskilliga vetenskapliga artiklar och bokkapitel och har fått motta många utmärkelser för sin forskning. Han handleder såväl studenter som doktorander och postdoktorer. Sunny Anand är en internationellt erkänd forskare inom områdena smärta och stress hos nyfödda och smärtlindring hos spädbarn och han har med sin expertis bidragit till många framgångsrika projekt och till att driva forskningen framåt.

Han har också under många år generöst delat med sig av sin expertis och tid med forskargruppen för neonatal smärta vid Örebro universitet. Detta har bidragit till en framgångsrik uppbyggnad av den internationella forskargruppen för smärta tidigt i livet, Pain in Early Life (PEARL). Vi är hedrade och fyllda av entusiasm över att Sunny Anand utnämns till hedersdoktor vid Örebro universitet. Vi hoppas att detta kommer att bidra till fortsatt stöd i vårt arbete för ett liv fritt från smärta hos spädbarn och barn.