Lakshmi Kumar

Lakshmi Kumar har under många år bidragit till att synliggöra och skapa förståelse för ett internationellt perspektiv i socialt arbete. Genom Sweden-India projektet (Swindia) har flera hundra socionomstudenter från Örebro universitet fått möjlighet att utveckla kunskaper om och förståelse för interkulturella frågor gällande människors livsvillkor och samhällsförhållanden genom att göra sina verksamhetsförlagda studier i Indien.

Lakshmi Kumar har sedan Swindia-projektets tillblivelse för 25 år sedan ansvarat för uppbyggnad och genomförande av de verksamhetsförlagda studierna i Pune, Indien. Hon har även besökt Örebro universitet varje termin och undervisat på en förberedande kurs för de utresande studenterna.

Genom sitt engagemang och sin förmåga att skapa förtroende och knyta värdefulla kontakter har Lakshmi Kumar bidragit till att säkra både kontinuitet och stabilitet när det gäller kvaliteten i projektet.

Det är en stor ära för oss att få samarbeta med Lakshmi Kumar och med glädje välkomnar vi Lakshmi Kumar som hedersdoktor i socialt arbete vid Örebro universitet.