Michael Beetz

Idag ses artificiell intelligens (AI) och robotik som två sidor av samma mynt, men tills alldeles nyligen ansågs de vara två skilda forskningsområden. Michael Beetz var en av de första forskarna i världen som såg behovet av att förena de två forskningsfälten och att börja bygga robotar med både mekaniska egenskaper och avancerade kognitiva förmågor. Det var hans laboratorium som tog fram de allra första robotarna som kunde utföra vardagliga uppgifter som att laga pannkakor eller guida turister i ett museum.

Michael Beetz är professor i datavetenskap vid universitetet i Bremen, Tyskland, där han också är föreståndare för Institute for Artificial Intelligence. Han har publicerat många vetenskapliga arbeten, han innehar uppdrag för flertalet välrenommerade tidskrifter och är en ofta anlitad forskare i olika evenemang som rör artificiell intelligens. År 2017 grundade han EASE, ett tvärvetenskapligt forskningscentrum vars syfte är att få robotar att utföra vardagliga men komplexa uppgifter som människor annars skulle utföra.

Örebro universitet och Michael Beetz har alltid stått varandra nära. Hans vetenskapliga perspektiv på AI har varit samma som det vi tillämpar inom vårt forskningscentrum AASS: för att frigöra den kraft som AI besitter måste vi anta ett integrerat synsätt som kombinerar maskininlärning med mer traditionella kunskapsdrivna metoder. Michael Beetz var en av initiativtagarna till Lucia Winter School i Örebro, vilken syftar till att samla forskare inom AI och robotik för att främja kunskapsutbyte mellan de två forskningsfälten, och han har ofta varit gäst hos AASS. Vi ser fram emot ytterligare stärkt samarbete mellan AASS och Michael Beetz forskargrupp i framtiden.