Dan Danielsson

Dan Danielsson, Örebro, är professor emeritus och har haft stor internationell betydelse som forskare för mikrobiologins och bakteriologins vetenskapliga framgångar.

Ett exempel är en snabbdiagnostik av sjukdomsalstrande bakterier med hjälp av fluorescensmärkta antikroppar, en teknik som snabbt fick stor internationell användning. Den metoden har kommit att betyda mycket för att undersöka och förklara inflammatorisk tarmsjukdom, ett sjukdomsområde som sedan dess har utgjort spetsforskning i Örebro.

Dan Danielsson och hans medarbetare har utarbetat metoder för att diagnosticera meningokocker och könssjukdomar. Denna forskning har lett till att det mikrobiologiska laboratoriet vid USÖ sedan 1980-talet är nationellt referenslaboratorium för Neisseriabakterier. Laboratoriet utnämndes nyligen till WHO-laboratorium för gonorré och andra sexuellt överförda sjukdomar.

Dan Danielsson är fortfarande mycket aktiv i forskningssammanhang. Han arrangerade nyligen ett internationellt symposium om utvecklingen av sexuellt överförda smittämnen. Det tidigare samarbetet med Nobelpristagaren Barry Marshall avseende magsårsbakterien Helicobacter är ytterligare ett bevis på hans internationella betydelse.

Med sina insatser var han en nyckelperson i omvandlingen av det tidigare länslasarettet i Örebro till ett universitetssjukhus. Universitetssjukhuset, USÖ, var i sin tur en förutsättning för bildandet av en medicinsk fakultet och läkarutbildning vid Örebro universitet. Örebro universitet hälsar vår nye hedersdoktor.