Hilary Lappin-Scott

Hilary Lappin-Scott är professor och en internationellt ledande mikrobiolog som prisats för sin forskning om mikrobiella biofilmer – bakteriesamhällen som skapar en skyddande miljö runt sig själva.

Hilary Lappin-Scott’s forskning har lett till fler än 200 vetenskapliga publikationer och sju läroböcker. Hon har handlett 50 doktorander och flera av dem är nu också framgångsrika forskare. Hon är ordförande för European Federation of Microbiology Societies och aktiv inom en rad olika organisationer.

Hilary Lappin-Scott har spelat en viktig roll för och bidragit stort till jämställdhet och kvinnors möjlighet att slå sig in på områden kopplade naturvetenskap, teknologi, ingenjörskonst och matematik (STEM). Inom naturvetenskapen har hon fungerat som mentor för och uppmuntrat kvinnor. Som framgångsrik kvinna på sitt område är hon en fantastisk förebild.

Som ett erkännande för sina insatser har hon tilldelats den andra graden av Brittiska imperieordern (OBE). Hon innehar för närvarande en hedersutnämning som framstående professor, honorary distinguished professor, vid Cardiff University, Storbritannien.

Utnämningen av Hilary Lappin-Scott till hedersdoktor vid Örebro universitet stärker ytterligare universitetets pågående europeiska samarbeten inom mikrobiologi. Den öppnar också dörren för nya nätverk och forskningsprojekt i framtiden.