Lee Alan Wallis

Efter sin medicinska utbildning och militärtjänst i flottan, avslutade Lee Alan Wallis sin specialistutbildning i akutmedicin i Edinburgh innan han flyttade till Sydafrika. Han tog sin doktorsexamen i medicin vid Edinburgh University 2006.

Lee Alan Wallis etablerade det första akademiska akutmedicinska programmet i Afrika, i Kapstaden i början av 2000-talet, ett initiativ som underlättade utvecklingen och erkännandet av akutmedicin som en medicinsk specialitet i Sydafrika. Lee Alan Wallis initiativ blev också en katalysator för utvecklingen av akutmedicin på hela den afrikanska kontinenten. Följden blev också starten och utvecklingen av många andra specialistutbildningar vid afrikanska universitet.

Han grundade African Federation for Emergency Medicine (AFEM) år 2006 och har genom organisationen stöttat utvecklingen av akutmedicin på kontinenten. Lee Alan Wallis startade också, och blev chefredaktör för, African Journal of Emergency Medicine, som nu inne på sitt tionde år. Tidskriften är den främsta vetenskapliga publikationen inom akutmedicin i Afrika och har bidragit till utvecklingen av vetenskap om akutvård på kontinenten. Tidskriften har stor betydelse för att sprida forskning som är relevant för afrikansk akutvård, forskning som är utförd av forskare från afrikanska länder. Tidskriften har öppen tillgång, vilket gör vetenskapen tillgänglig för akutvårdspersonal i frontlinjen.

Lee Alan Wallis är en internationellt erkänd auktoritet inom akutsjukvård och utsågs i år, 2022, till chef för akutsjukvården inom Världshälsoorganisationen, WHO. Posten som WHO-chef ger Lee Alan Wallis en plattform för att ytterligare etablera akutvårdssystem över hela världen.

Med Lee Alan Wallis som hedersdoktor kommer samarbetet mellan hans forskargrupp och Örebro universitet att stärkas. Det gäller både engagemanget för utvecklingen av området akutmedicin och akutsjukvård i Region Örebro län, men även globalt. Samarbetet med Lee Alan Wallis ger Örebro universitet ytterligare möjligheter att bidra till att förbättra akutsjukvården och livet för många människor långt utanför Sveriges gränser.

Det är med stor entusiasm och glädje vi välkomnar Lee Alan Wallis som hedersdoktor.