Muhamed-Kheir Taha

Muhamed-Kheir Taha är en världsledande forskare om människokroppens försvar mot meningokockbakterien, Neisseria meningitidis. Hans forskning handlar framför allt om meningokocksjukdomar.

Muhammed-Kheir Taha tog läkarexamen 1983 i Damaskus, därefter sin doktorsexamen i Paris 1990. I avhandlingen visade han på hur ytstrukturer påverkar bakterien Neisseria gonorrhoeae, som orsakar den sexuellt överförbara sjukdomen gonorré. Resultatet väckte hans intresse för att studera virulensegenskaper hos den närbesläktade och mer sjukdomsframkallande bakterien Neisseria meningitidis, som kan orsaka både hjärnhinneinflammation och sepsis.

Hans forskning har sedan dess varit inriktad på interaktioner mellan värdceller och Neisseria meningitidis, molekylär epidemiologi, antibiotikaresistens och vaccinutveckling. Han har studerat virulensegenskaper i djurmodeller hos möss med syftet att identifiera gener hos bakterien som är viktiga för utveckling av meningokocksjukdomar.

Idag är Muhamed-Kheir Taha docent och chef för ”Unit of Invasive Bacterial Infections” och ”National Reference Center for Meningococci” vid Pasteurinstitutet i Paris. Han har uppdrag inom WHO:s samarbetscenter i Paris och är ordförande för European Monitoring Group on Meningococci (EMGM), ett samarbetsorgan mellan de nationella referenslaboratorierna i Europa för Neisseria meningitidis.

Muhamed-Kheir Taha har i mer än 10 år haft ett forskningssamarbete om  meningokockbakterien med Laboratoriemedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och Örebro universitet, det svenska referenslaboratoriet för patogena Neisseria.

Han har med sin kunskap på ett utmärkt sätt stimulerat och bidragit till den framgångsrika forskningen här inom antibiotikaresistens och sjukdomsframkallande egenskaper hos meningokockbakterien. Så det är med stor glädje vi välkomnar Muhamed-Kheir Taha som hedersdoktor vid Örebro Universitet.