This page in English

Marsha Campbell-Yeo - Hedersdoktor 2023

Marsha Campbell-Yeo är en världsledande forskare inom neonatal omvårdnad och neonatal smärtlindring. Hon disputerade 2012 vid McGill University i Montreal och arbetar kliniskt som specialistsjuksköterska v id IWK Health Centre och är professor i Pediatrics, Psychology & Neuroscience vid Dalhousie University.

Marsha Campbell-Yeo är även föreståndare för MOM-LINC lab vid Dalhousie University (Mechanisms, Outcomes, Moblilization of maternally Led Interventions in Newborn Care). Forskargruppen utvecklar olika metoder för att stötta föräldrars delaktighet i neonatalvården, på senare tid inte minst under covid 19-pandemin. Marsha Campbell-Yeo är tillträdande ordförande i Special Interest Group on Pain in Childhood i International Association for the Study of Pain (IASP). 

Marsha Campbell-Yeo har inkluderat många tekniker i forskningens framkant i sina projekt. Det handlar bland annat om nätverksmetaanalys för att jämföra kliniska studier med olika utfallsmått och tillämpningar av e-hälsa. Hon arbetar också aktivt med att föra ut forskningsresultat till användare, till exempel via SKIP – Solutions for Kids in Pain. PEARL vid Örebro universitet är här en partnerorganisation. 

Marsha Campbell-Yeo är världsledande forskare inom neonatal omvårdnad och neonatal smärtlindring. Hennes arbete, där hon har ett mångårigt samarbete med Örebro universitet, handlar om att stärka föräldrars roll i omhändertagande av sjuka nyfödda barn. Hennes forskning handlar bland annat om föräldraledd smärtlindring och om hur e-hälsa kan användas för att öka föräldrarnas delaktighet. Hon har publicerat mer än 125 vetenskapliga artiklar och ett flertal bokkapitel. 

Marsha Campbell-Yeo visar ett stort akademiskt ledarskap genom sitt engagemang i nationella och internationella sammanhang och vi välkomnar henne som hedersdoktor med glädje och entusiasm.