This page in English

Lars von Knorring

Lars von Knorring, professor emeritus vid Uppsala universitet, har under decennier varit en central och ledande gestalt inom psykiatrisk forskning i Sverige, framför allt gällande ångest- och depressionstillstånd men även personlighetsforskning, forskning kring hälsoekonomi och registerforskning. Han var också den som startade det välfungerande sjukvårdsregistret för ECT (elektrokonvulsiv behandling), ett register som nu har sitt säte i Örebro.

Lars von Knorring har varit drivande bakom samverkan mellan företrädare för akademisk psykiatri i de nordiska länderna. Han var också under många år chefredaktör för Nordic Journal of Psychiatry. Han är hedersledamot i Estlands och Sveriges psykiatriska föreningar samt i Svenska Serotoninsällskapet.

Lars von Knorring har antagit en rad uppdrag till gagn för svensk psykiatri genom åren, till exempel som ordförande för arbetsgruppen inom SBU för bedömning av evidensen vid ångestbehandling och han ingick i projektledningen som utarbetade Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom. Vidare var han vetenskapligt råd vid Läkemedelsverket. Vid sidan av dessa uppdrag har han en gedigen forskningskarriär med över 350 vetenskapliga publikationer. Som föreläsare är han erkänt lysande.

Lars von Knorring har haft en avgörande roll för utvecklingen av akademisk psykiatrisk forskning i Örebro, först vid Psykiatriskt forsknings­centrum och fortsatt vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum. I kraft av sitt stora nätverk har han öppnat dörrar som möjliggjort angelägen forskning vid vårt universitet.