This page in English

Manuela Veloso

Manuela Veloso är professor emerita vid Carnegie Mellon-universitetet, Pittsburgh, USA, och en ansedd forskare, innovatör och vetenskaplig ledare inom artificiell intelligens, AI, och robotik. Hon är också en av de mest inflytelserika kvinnorna på teknikområdet, och en förebild för otaliga forskare.

Utöver många banbrytande bidrag till forskningen har Manuela Veloso varit central i utformningen av Robocup, en robottävling som inspirerat flera generationer av unga forskare och bidragit till att popularisera och demokratisera idéerna om AI och robotik hos allmänheten. Hon har också arbetat med kollaborativa robotar, så kallade cobots, och därmed berett mark för en ny syn på AI och på hur tekniken kan verka i symbios med människan.

Manuela Veloso

Idag är AI inte bara föremål för stora förhoppningar utan också för omfattande farhågor bland beslutsfattare och allmänheten. De två exemplen ovan visar tydligt på Manuela Velosos visionära kapacitet som forskare och hur hon långt innan dagens mångfald av motstridiga åsikter om AI identifierade och reagerade på två av de mest centrala frågorna: behovet av att demokratisera AI och förhoppningen om att AI kan samarbeta med människor i stället för att ersätta dem.

Manuela Velosos och Örebro universitets syn på AI och robotik går hand i hand och våra vägar har korsats vid flera tillfällen, bland annat i arbetet med Robocup och i den serie av evenemang på temat AI och robotik som Örebro universitet varit med och arrangerat. Vi ser fram emot ett ännu tätare samarbete mellan Örebro universitet och Manuela Veloso under kommande år.