John Andrews

John Andrews är en av världens ledande forskare inom funktionssäkerhet i tekniska system, hur de ska underhållas och hur de ska optimeras. Han är Professor of Asset Management vid University of Nottingham, Storbritannien, och föreståndare för excellenscentret Lloyd’s Register Foundation Centre for Risk and Reliability Engineering, också vid University of Nottingham.

Centralt i John Andrews forskning är metoder för att förutsäga tekniska systems tillförlitlighet och tillgänglighet. Forskningen innefattar optimerad systemdesign för säkerhetskritiska system och felsökningstekniker av dessa. Hans forskning innefattar även utvecklingen av metoder för att förutsäga optimala underhållsstrategier för infrastruktur och andra tekniska system.

John Andrews är författare till många böcker och artiklar. Han är en flerfaldigt prisbelönt forskare och har handlett ett stort antal doktorander. Han leder för närvarande en internationellt välrenommerad forskargrupp vid University of Nottingham, där cirka 50 forskare ingår.

John Andrews har generöst delat med sig av sin tid och expertis, vilket har varit mycket värdefullt för det pågående samarbetet med Örebro universitet. Vi ser fram mot fortsatt samarbete och en fortsatt utveckling, inte bara av maskinteknikämnet utan även av Institutionen för naturvetenskap och teknik i stort. Det pågående forskningssamarbetet och John Andrews utnämning till hedersdoktor stödjer även Örebro universitets arbete för ökad internationalisering.