Jørgen Skov Jensen

Jørgen Skov Jensen är en världsledande forskare inom området sexuellt överförbara infektioner (STI). Mycket av hans arbete har kretsat kring utveckling av ny diagnostik, karaktäristik av infektionsagens, det vill säga bakterier, virus, parasiter och svampar, och uppföljning av behandling.

Forskningen har även inkluderat viktiga studier rörande smitta som orsak till graviditetskomplikationer. Han har åstadkommit en omfattande mängd publikationer med betydande citeringar i vetenskapliga tidskrifter samt erhållit flera utmärkelser för sina insatser. Jørgen Skov Jensen är ansvarig för detta sjukdomsområde på Statens Seruminstitut, Danmark, det nationella referensinstitutet. Han upprätthåller även en rad uppdrag i nationella och internationella expertgrupper och är en eftertraktad och ofta anlitad föreläsare vid globala konferenser och symposier.

Jørgen Skov Jensen har samarbetat med Örebro universitet sedan början av 2000-talet. Vid ett flertal tillfällen har han varit i Örebro för samarbetsprojekt och undervisning och har med sin djupa kunskap på ett utmärkt sätt stimulerat samarbetet med universitetssjukvården i Örebro inom området sexuellt överförbara infektioner. Han har aktivt medverkat i två doktorandprojekt och ett antal gemensamma publikationer. Jørgen Skov Jensen har haft och har fortfarande stor betydelse för universitetets framgångsrika forskning inom detta område.