Pedagogiska priset

Mats Liljegren och Einar Prytz.

Pedagogiska priset för 2022 tilldelades Mats Liljegren och Einar Prytz.

Det är av största betydelse att kunskaper förmedlas på ett engagerat sätt. Mot denna bakgrund utdelar Örebro studentkår pedagogiska priser till universitetslärare som - enligt studenternas nomineringar - levandegjort undervisningen inom grund- eller forskarutbildningen.

Studentkårens och Örebro universitets pedagogiska pris 2021 gick till John Barnes, universitetslektor vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete och Magnus Hansson, universitetslektor vid Handelshögskolan.  

Motiveringar till pedagogiska priset - Mats Liljegren

Universitetslektor vid Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

Mats undervisar utifrån personliga erfarenheter och forskning på ett dynamiskt och inspirerande sätt. Genom en blandning av anekdoter, empiri och tillämpande övningar utvecklar han studenter till självständiga och kompetenta medarbetare.

Mats är en eldsjäl till lektor som brinner för det ämne han undervisar i på psykologprogrammet. Han har nya idéer varje termin för hur arbetet med studenterna ska läggas upp och vilket som är bästa sättet att göra det på. Man förstår att man har valt det bästa yrket när Mats föreläser på grund av det engagemang han har, och hur inspirerande han är. Mats problematiserar forskning som finns och ber oss att kritiskt granska det vi har framför oss och det som kommer prägla vår yrkeskarriär. Därför anser jag att han förtjänar det pedagogiska priset.

Fråga vilken psykologstudent som helst om vilken lärare som brinner mest för sin undervisning och är som mest engagerad så kommer majoriteten förmodligen svara Mats. Med respekt för oss som hans framtida kollegor skapar han utrymme för nytänkande sätt att lära och skapa där vi får ta lika mycket, om inte mer utrymme än han själv. Finns det en lärare som förtjänar detta pris så är det verkligen Mats.

Motiveringar till pedagogiska priset - Einar Prytz 

Universitetsadjunkt vid Handelshögskolan

Einar är den lärare som utmärkt sig mest under min tid på universitetet. Han är alltid engagerad i sitt arbete och besitter bred kompetens inom juridiken, särskilt inom arbetsrätt. Under seminarier och andra undervisningstillfällen skapar han en trygg studiemiljö där alla studenter kan känna sig delaktiga och inkluderade. Einar främjar kritiskt tänkande i sin undervisning genom att låta oss studenter reflektera över, och analysera till exempel olika rättsreglers syfte och tillämpning innan ett korrekt svar presenteras. Han uppmuntrar till djupare analyser av ämnet bland annat genom att jämföra svensk rätt med internationell lagstiftning, samt öppnar upp för flera sätt att angripa diverse rättsproblem. Detta i kombination med hans gedigna erfarenhet och kunskap inom ämnet leder till unika lärotillfällen där studenter tillåts diskutera, ifrågasätta och utvecklas tillsammans. Hans undervisning blir på så sätt oerhört betydelsefull.

Einar har undervisat på Örebro universitet i mer än 10 år. Jag kan inte tala för alla dessa men för de tre åren jag läst här, samt året innan, vet jag att Einar konstant gått utöver det som förväntas av honom inom rollen som undervisare. Han har med sin pedagogiska förmåga hjälpt enormt många studenter att förstå de områden han undervisar i, bland annat genom att alltid stanna kvar och svara på alla frågor som kan finnas efter en föreläsning eller ett seminarium. Vidare är han alltid väldigt glad och stannar gärna och pratar med en i korridoren ifall man träffas där. Enligt min mening förtjänar han att tilldelas det pedagogiska priset.

Tidigare mottagare av pedagogiska priset

2021: John Barnes och Magnus Hansson

2020: Annika Göran Rodell och Joakim Petersson

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic