Pedagogiska priset

Magnus Hansson och John Barnes.

Pedagogiska priset för 2021 tilldelades Magnus Hansson och John Barnes.

Det är av största betydelse att kunskaper förmedlas på ett engagerat sätt. Mot denna bakgrund utdelar Örebro studentkår pedagogiska priser till universitetslärare som - enligt studenternas nomineringar - levandegjort undervisningen inom grund- eller forskarutbildningen.

Studentkårens och Örebro universitets pedagogiska pris 2021 gick till John Barnes, universitetslektor vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete och Magnus Hansson, universitetslektor vid Handelshögskolan.  

Motiveringar till pedagogiska priset - John Barnes 

Universitetslektor vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

John visar ett helhjärtat engagemang i varje students utveckling. Med hjälp av egna erfarenheter så förmedlar han vishet och kunskaper bortom kursens innehåll, vilket ger studenterna kontext och verklighetsanknytning till kursmaterialet. Genom att investera i relationen med varje student väcker John inspiration till medverkan, engagemang och deltagande för studenterna.

En av Johns främsta egenskaper är hur duktig han är på att få studenter att bli engagerade och John uppmuntrar alltid studenterna att försöka sig på uppgifter som upplevs som svåra men utvecklande, hans föreläsningar är alltid intressanta och givande. John använder undervisningsmetoder som gör materialet levande, detta leder till att även komplexa fenomen blir lättförståeliga och minnesvärda. John är alltid engagerad och uppmuntrar att studenter ska dela med sig av sina egna tankar och ett kritiskt förhållningssätt, han har även en fantastisk förmåga att få folk att vilja lyssna och intressera sig för det han berättar om.

Med öppenhet, ärlighet, generositet och inte minst humor delar John med sig av sin kunskap och erfarenhet. Han vågar ta upp perspektiv som kan anses kontroversiella vilket bidrar till kritiskt tänkande och nytt perspektiv hos andra. Han berör svåra ämnen ur ett perspektiv som präglas av jämställdhet och jämlikhet.

Johns studenter menar att det ett rent nöje att delta under hans undervisningsmoment och att det märks att John älskar sitt jobb. Därför är John Barnes vinnare av pedagogiska priset 2021.

Motiveringar till pedagogiska priset - Magnus Hansson 

Universitetslektor vid Handelshögskolan

Magnus motiverar, inspirerar och ökar delaktigheten under samtliga föreläsningar. Han tar fram det bästa ur alla studenter. Magnus har fått sina studenter att känna sig mer bekväma än någonsin i att prata inför en grupp. Han uppmuntrar studenter att ställa frågor och att våga berätta sina tankar för att kunna skapa diskussion. Han värnar verkligen om studenters välmående och utveckling.

Om studenterna skulle beskriva Magnus med tre ord skulle det vara engagerande, inspirerande och uppmuntrande. Ordet engagerande beskriver honom då han involverar studenter i undervisningen på ett sätt studenter aldrig upplevt någon annan lärare göra. Magnus har lyckats uppehålla ett stort engagemang och efter hans föreläsningar känner sig studenterna inspirerade. Magnus tar upp och diskuterar högst relevanta ämnen, såsom jämställdhet och mångfald, där studenterna får möjlighet att utbyta tankar och idéer med varandra.

Magnus sätt att föreläsa bidrar till en stor ökad förståelse för berört ämne, just på grund av föreläsningens upplägg och att studenterna får möjlighet att problematisera ämnet på verkliga situationer. Hans föreläsningar kombineras med allvarliga diskussioner, humor, testning av tankar och problematisering av ämnen på verkliga situationer. Magnus är en mycket engagerad lärare som inkluderar alla studenter. Han är kunnig, pedagogisk och skapar en bekväm och trygg arbetsmiljö.

Magnus Hansson tilldelas det pedagogiska priset 2021 på grund av hans genuina förmåga att inspirera och engagera många studenter på samma gång.

Tidigare mottagare av pedagogiska priset

2020: Annika Göran Rodell och Joakim Petersson

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic