Pedagogiska priset

Joakim Petersson och Annika Göran Rodell

Pedagogiska priset för 2020 tilldelades Joakim Petersson och Annika Göran Rodell.

Det är av största betydelse att kunskaper förmedlas på ett engagerat sätt. Mot denna bakgrund utdelar Örebro studentkår pedagogiska priser till universitetslärare som - enligt studenternas nomineringar - levandegjort undervisningen inom grund- eller forskarutbildningen.

Studentkårens och Örebro universitets pedagogiska pris 2020 gick till Annika Göran Rodell, universitetsadjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan och Joakim Petersson, universitetsadjunkt vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Motiveringar till pedagogiska priset - Annika Göran Rodell

Universitetsadjunkt vid Restaurang- och hotellhögskolan.

Annika är en fantastisk lärare samt föreläsare och hennes stora intresse för lärande gör henne till en unik lärare. Hon ger inte bara sina studenter förutsättningar för lärande utan hon brinner även för att studenterna verkligen ska lära sig, utvecklas och tänka kritiskt. Hon tillgodoser allas behov och förmågor samt inkluderar alla studenter med hjälp av hennes stora engagemang.

Annika har under hösten skapat en undervisningsmiljö som inspirerar, visat på en formidabel kreativitet och hon har lyckats få distansundervisningen rolig för sina studenter. 

Annika är en fantastisk problemlösare och uppmuntrande lärare. Hennes krav är höga på sina studenter som sporrar dem att prestera högre, vilket stärker studenternas akademiska utveckling. Hon skapar ständigt undervisningsmiljöer som är givande och innovativa, genom nya möjligheter, vilket leder till utveckling av roliga och nytänkande kurser.

Annika är en av årets pristagare för sitt stora intresse för lärande och för hennes förmåga att se alla studenter!

Motiveringar till pedagogiska priset - Johan Petersson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Joakim visar ett stort engagemang för pedagogik, ett intresse för sina studenter samt en brinnande passion för sitt ämne. Han ger sina studenter intresse i allt han tar sig an genom sina goda föreläsningsmetoder, bra struktur på sina föreläsningar och för att han alltid har en positiv attityd.

En bra föreläsare är inte bara en bra talare utan är också bra på att lyssna på och bry sig om studenterna, vilket Joakim är. Han tillmötesgår alla studenters reflektioner och tankar, vilket leder till att han är extremt ödmjuk och inkluderande, men även rättvis.

Den digitala omställningen har Joakim skött exemplariskt, han har stor förståelse för sina studenter vad gäller både förutsättningar och motivation. Han kompletterar sin utbildning med tips på aktuell läsning och dokumentärer för att skapa en förståelse för undervisningsämnet.

Med sitt engagemang, intresse och brinnande passion är Joakim förtjänt det pedagogiska priset!

Tidigare mottagare av pedagogiska priset

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic