Pedagogiska priset

Jenny Bonnevier och Tommy Borglund. Fotograf: Kicki Nilsson Icon.

Pedagogiska priset för 2023 tilldelades Jenny Bonnevier och Tommy Borglund. Fotograf: Kicki Nilsson Icon.

Det är av största betydelse att kunskaper förmedlas på ett engagerat sätt. Mot denna bakgrund utdelar Örebro studentkår pedagogiska priser till universitetslärare som - enligt studenternas nomineringar - levandegjort undervisningen inom grund- eller forskarutbildningen.

Studentkårens och Örebro universitets pedagogiska pris 2022 gick till Einar Prytz, universitetsadnunkt vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap och Mats Liljegren, universitetslektor vid institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap.  

Motiveringar till pedagogiska priset - Jenny Bonnevier

Universitetslektor vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

“Jennys undervisning möjliggör för ett intresseväckande och rolig lärande. Hennes ändlösa engagemang för samband, kritiskt tänkande och rättvisa genomsyrar undervisningen och Jenny lyckas på ett inspirerande sätt uppmana och utmana till nya tankar, resonemang och insikter. Jenny är en lektor som genom innovativa metoder, betydelsefulla ämnen och empiri bidrar till att utveckla självständiga och resonerande blivande lärare. Klassrummet känns alltid välkomnande och inbjudande under Jennys föreläsningar. Lärandemiljön vilar lika mycket på hennes engagemang för rättvisa och jämställdhet som hennes undervisning. Jenny bidrar på så sätt till en inkluderande miljö, där varje student blir både sedd och hörd. Jenny är inte bara en lektor i litteraturvetenskap, ämnesdidaktik och kultur, hon är en inspiration för alla blivande lärare. För vad innebär det egentligen att vara lärare? Att kunna citera Shakespeare eller att kunna granska retoriska grepp? Ja, det kanske må stämma, men framför allt har Jenny visat att en lärare bör vara lyhörd, engagerad och ha förmågan att se alla studenter, vilka de är och vad de är kapabla till. Jenny är en lektor för framtiden och hon bör därmed vinna det pedagogiska priset.”

Motiveringar till pedagogiska priset - Tommy Borglund

Universitetslektor vid Handelshögskolan

“Tommy visar på otroligt stort engagemang i undervisning kopplat till sitt huvudområde hållbarhet. Som en del i gruppen som startade upp Center for Sustainable Business vid Handelshögskolan har Tommy skapat pedagogisk undervisning med både teoretiska och praktiska inslag. Genom att låta företag få komma och gästföreläsa, anordna studiebesök på företag runtom i Sverige och samtidigt göra kurser i hållbarhet till engelsk undervisning visar Tommy på en tydlig inriktning mot mångfald och ökat mervärde i sin undervisningsteknik. Tommy är en av få lärare vi på mastersprogrammet i Sustainable Business har sett verkligen brinner för ämnet och bjuder in samtliga studenter, oavsett bakgrund, till engagemang för lärandets utvecklingsprocess. Varför Tommy ska vinna årets pedagogiska pris är för hans djup och engagemang i sitt lärande, sin inbjudande karaktär som ser till att höra varje student under lärandeprocessen och hans breda kunskap i att skapa mervärde i ett så viktigt ämne som hållbarhet och hållbar utveckling. Därför anser jag att Tommy borde tilldelas det pedagogiska priset.”

“Jag nominerar Tommy Borglund till det Pedagogiska priset då Tommys engagemang, lättsamhet och verklighetsförankring skapar och utvecklar intresset för ämnet som han undervisar i. Tommys styrkor finns i hans hängivenhet i att lära ut, kommunicera och hjälpa studenterna att öka intresse för det berörda ämnet. Tommys differentiering av undervisningsmetoder visar på och förtydligar det faktum att han tar hänsyn till olika inlärningsförmågor och planerar undervisningen därefter. Stort tack Tommy!”

Tidigare mottagare av pedagogiska priset

2022: Einar Prytz och Mats Liljegren 

2021: John Barnes och Magnus Hansson

2020: Annika Göran Rodell och Joakim Petersson

2019: Ann Kördel och Claes Holm

2018: Karl-Magnus Edberg och Helena Stålnacke

2017: Inger Adolfsson och Eric Borgström

2016: Senem Eken och Henric Bagerius

2015: Carina Lidström och Giacomo Lindgren Zucchini

2014: Magnus Hansson och Therése Skoog

2013: Linda Söderlindh och Carl-Joan Wase

2012: Helen Andersson och Jürgen Degner

2011: Ylva Svensson och Pär-Yngve Andersson

2010: Karin Engström och Hans Hedén 

2009: Elisabeth Legl och Marcus Sundhäll 

2008: Katarina Swartling Widerström och Mats Lindberg 

2007: Elisabeth Legl och Jörgen Stenlund

2006: Louise Berglund och Detlef Quast 

2005: Ulf Larsson och Catharina Sitte-Durling

2004: Emma Engdahl och Jan Malmgren 

2003: Ulla Ohlsson och Hans Larsson 

2002: Maj Bodin och Mats Bornvik 

2001: Munir Dag och Bodil Sundberg

2000: Yang Liu och Albena Zaharieva

1999: Ann-Cathrine Åquist och Anders Avdic