Personuppgiftsincident (anmälan)

En personuppgiftsincident är en säkerhetshändelse som har påverkat sekretessen, integriteten eller tillgängligheten till personuppgifter som behandlas. En incident har inträffat om personuppgifter har förstörts, oavsiktligt eller olagligt, gått förlorade eller röjts till någon obehörig. Här kan du anmäla en incident eller brister i hantering av personuppgifter. ex e-post, brev, utskrift hamnat hos fel mottagare, dator/telefon tappats eller stulits.

För dig som ansvarar för personuppgiftsbehandlingen och ska skriva en rapport, se information på Inforum - Personuppgiftsincident.

Mer information om vad en personuppgiftsincident innebär finns på integritetsskyddsmyndigheten.se/personuppgiftsincident

Skriv ingen känslig eller sekretessbelagd information i anmälan nedan utan bara ex Personlig samverkan önskas så blir du kontaktad av Dataskyddsbiträdet vid ORU på det sätt du anmäler i formuläret.

Anmälan om misstänkt personuppgiftsincident

Var har den misstänkta personuppgiftsincidenten påträffats?*
Är bristen IT-relaterad?

Behandling av personuppgifter

Om du fyller i dina personuppgifter kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter med syftet att handlägga och administrera anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att ärendet är handlagt, därefter hanteras uppgifterna enligt riksarkivets regler.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Processing of personal data

If you have entered your personal data above then Örebro University will process the personal data for the purpose of administering your case. More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.

Fält markerade med (*) är obligatoriska.

Vid behov kontakta This is an email address