Rapportera missförhållanden / "Visselblåsning"

Rapportera missförhållande av allmänintresse

Jag som gör en rapportering:

  • anser att jag tillhör den krets som har rätt till det skydd som en rapporterande person har, dvs att jag varit anställd eller genomfört praktik, sökt anställning eller praktik eller haft en anställningsliknande relation till Örebro universitet på annat sätt
  • har skälig anledning att tro att det jag rapporterar är sant
  • anser att det jag rapporterar är av allmänintresse, det vill säga att det rör oegentligheter inom verksamheten, är en överträdelse av en extern eller intern regel eller annat liknande förhållande
Har du tillgång till någon form av dokumentation?
Keep session alive