Felanmälan för skrivare och kopiatorer

Fyll i uppgifterna i formuläret

Behandling av personuppgifter

Om du fyller i dina personuppgifter kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter med syftet att handlägga och administrera anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att ärendet är handlagt, därefter hanteras uppgifterna enligt riksarkivets regler.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Processing of personal data

If you have entered your personal data above then Örebro University will process the personal data for the purpose of administering your case. More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.

Fält som är markerade med * måste fyllas i.