Felanmälan för tillgänglighet

Här kan du påpeka eventuella brister gällande tillgänglighet i både den fysiska miljön och problem gällande information eller system. Lämna gärna förslag till förbättringar!

Fyll i uppgifterna i formuläret

Behandling av personuppgifter

Om du fyller i dina personuppgifter kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter med syftet att handlägga och administrera anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att ärendet är handlagt, därefter hanteras uppgifterna enligt riksarkivets regler.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

Processing of personal data

If you have entered your personal data above then Örebro University will process the personal data for the purpose of administering your case. More information on how Örebro University processes personal data can be found on the webpage Processing of personal data at Örebro University.

Fält markerade med (*) är obligatoriska.

Keep session alive