Effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning

Bild på Entrehuset

Universitetet ska ha ändamålsenliga och effektivt nyttjade lokaler utifrån ekonomi, funktion, teknik och energianvändning.

Örebro universitet och fastighetsägaren Akademiska Hus har tecknat ett samarbetsavtal för att verka för att Örebro universitetet blir landets mest digitaliserade och hållbara lärosäte. Satsningen kallas för Örebro Campus Lab.

Inom ramen för Örebro Campus Lab har en digital tvilling av hela Campus Örebro skapats. Syftet är att enklare kunna projektera och planera förändringar av den fysiska miljön.

Universitet och Akademiska hus tillsammans fortsatt satsningarna på solceller. Under 2019 installerades en solcellsanläggning på nästan 2 000 kvadratmeter på två av universitetets byggnader. Det innebär en beräknad produktion på drygt 400 000 kilowattimmar om året. Anläggningen är den största i länet.

Universitetet satsar även på åtgärder för att minska energiförbrukningen, exempelvis genom närvarostyrning av både ventilation och belysning. All utebelysning på Campus Örebro är LED.