Hållbar samverkan och resor

Några personer pratar med en person på en TV-skärm.

Örebro universitet ska samverka effektivt med andra aktörer, nationellt och internationellt, med hänsyn till tid, kostnad och miljöpåverkan. Vi ska minska klimatpåverkan från våra tjänsteresor, och i så stor utsträckning som möjligt välja resfria alternativ såsom telefon eller digitala möten.

I regleringsbrevet för 2016 fick Örebro universitet i uppdrag att arbeta med resfria möten enligt den metod som tagits fram inom ramen "Resfria möten i myndigheter" (www.remm.se) som drivs av Trafikverket på uppdrag av regeringen. Detta blev startskottet för Universitetet att mer tydligt och fokuserat arbeta för att öka andelen resfria möten.

För att minska miljöpåverkan verkar vi för att anställda och studenter reser hållbart till och från arbete och studier. Vi arbetar med att underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik.

Universitetet deltar i det regionala projektet "Fossilfritt 2030 – Rena resan". Det är ett treårigt projekt som drivs av Energikontoret, Region Örebro län mellan åren 2020-2023 och finansieras med medel från Tillväxtverket. I projektet ingår förutom Örebro universitet, kommunerna i regionen, Länsstyrelsen och Region Örebro län.