Utbildning för en hållbar framtid

Bild på studerande.

Att Örebro universitet ska arbeta med hållbar utveckling är en självklarhet för universitetet. Arbetet anges därtill i många lagar och förordningar. I högskolelagen specificeras att lärosäten i sin verksamhet ska ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.”

Universitetets mål 2023-2025 för utbildning för en hållbar framtid är:

  • Örebro universitets samtliga utbildningar ger studenter centrala kunskaper, kompetenser och relevanta verktyg, både i deras profession och som medborgare, för att kunna bidra till den omställning som krävs för en hållbar framtid.
  • Personal ges målgruppsanpassad kompetensutveckling och erbjuds ett stöd i att integrera hållbar utveckling i samtliga utbildningar.  

Agenda 2030 är utgångspunkten för Örebro universitets arbete med hållbar utveckling och enligt universitets vision ska hållbarhetsperspektiven genomsyra all verksamhet vid lärosätet. För att bibehålla hög kvalitet och för att studenter och personal ska välja Örebro universitet som studie- och arbetsplats är det av stor vikt att säkerställa att hållbar utveckling är väl integrerat i utbildningen. Att bilda framtida generationers studenter, forskare och professionella yrkesutövare kring hållbar utveckling är ett starkt bidrag till vår gemensamma framtid.

Örebro universitet arbetar för att integrera hållbar utveckling i sin utbildning och utmana studenterna att kunna integrera ett flertal perspektiv i olika sammanhang. Universitetets högskolepedagogiska centrum stödjer den pedagogiska medvetenheten och utvecklingen på universitetet och arbetar aktivt med hållbar utveckling och jämställdhetsintegrering i utbildningen. Medarbetare vid högskolepedagogiskt centrum arbetar dessutom för att integrera hållbar utveckling och lika villkor och jämställdhetsintegrering i forskarhandledarutbildningen och har medförfattat antologin Jämställdhetsintegrering i högre utbildning.

Vid universitets jämställdhetskollegium diskuteras regelbundet inslag med koppling till hållbar utveckling och utbildningen. 

Ett collage med en folkmassa och ett bi vid en blomma i förgrunden.

Plattform för en hållbar framtid vid Örebro universitet

Vi måste förändra samhället i grunden för att skapa en hållbar framtid. Därför kraftsamlar Örebro universitet med visionen: Mångvetenskap för en hållbar framtid. Inom plattformen arbetar vi med utbildning, forskning och samverkan för att skapa förutsättningar för förändring.