This page in English

Miljöledningssystem

Gröna plantor som formar en världskarta.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågorna. Målet är att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar med allt från minskad energianvändning i våra lokaler till miljökrav i upphandling och hållbara transporter.

Universitetes mål 2023-2025 för miljöledningssystemet är:

  • ORU ska ha ett ledningssystem som uppfyller kraven i förordningen om miljöledning
    i statliga myndigheter (2009:907). 

Örebro universitet omfattas av förordning SFS 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter vilket innebär att universitetet ska införa och utveckla ett miljöledningssystem och varje år följa upp och redovisa resultat av arbetet. Miljöledningssystemet ska bidra till att hela universitetet arbetar strukturerat och integrerat med miljöfrågor och tar hänsyn till verksamhetens miljöpåverkan på ett systematiskt sätt, i syfte att uppnå ständig förbättring. 

Några av de områden som gynnas av ett välfungerande miljöledningssystem är hållbar samverkan och resor, effektiv och ändamålsenlig lokalanvändning och hållbar konsumtion.