This page in English

Miljö

Gröna plantor som formar en världskarta.

Örebro universitet har ett ansvar att bidra till att Sveriges uppsatta generationsmål och miljökvalitetsmål uppnås. Det gäller också för de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. För att kunna medverka till att nå de nationella och globala målen har statliga myndigheterna en skyldighet att arbeta med ett miljöledningssystem enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Att ha ett väl fungerande miljöledningssystem ska säkerställa att miljöarbetet integreras och genomsyrar hela myndighetens verksamhet och att hänsyn tas till miljöfrågor vid genomförandet av myndighetens uppdrag och arbete.

De delar som ingår i miljöledningssystemet är:

  • Miljöpolicy
  • Planering
  • Genomförande
  • Uppföljning
  • Ledningens genomgång
  • Ständig förbättring

Handlingsplanen för hållbar utveckling innehåller universitetets gemensamma arbete med olika aktiviteter för att nå uppsatta miljömål.

Har du frågor om miljö, välkommen att kontakta:

Anna Uhlin Landh

Tjänstetitel: Utredare Organisation: Universitetskansliet

Profilsida: Anna Uhlin Landh

E-post:

Telefon: 019 301380

Rum: E3204

Anna Uhlin Landh