El till växande lastbilsflotta är ingen lösning – det finns alternativ för hållbarhet visar studie

Sophie-Marie Ertelt proträtt

Sophie-Marie Ertelt

EU:s klimatpolitik innebär att el ska ersätta fossil diesel till lastbilar. Men dagens sätt att planera utifrån efterfrågan gör det omöjligt att minska utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken.
– Det finns en alternativ modell. Den innebär att vi kan utnyttja elen effektivare, säger Sophie-Marie Ertelt, doktorand vid Handelshögskolan vid Örebro universitet.

I sin artikel i den vetenskapliga tidskriften Energy Research & Social Science analyserar  Sophie-Marie Ertelt modellen ”sufficiency-oriented planning”, vilket kan översättas med att tänka ”tillräckligt”.

Idag är elektrifiering utgångspunkten för EU:s politik för framtida vägtransporter. Grundtanken att länderna ska bygga ut infrastrukturen för att kunna ladda lastbilar - för att möta en ständigt ökade efterfrågan på transporter.

– Prognosen är en fördubbling fram till 2050 enbart i Örebroregionen. Jag argumenterar för att elektrifieringen av en ständigt växande lastbilsflotta inte är lösningen. Nu används dyra laddare med hög kapacitet som gör att elnätet inte kan hantera den ökande efterfrågan på effekt, säger Sophie-Marie Ertelt.

Tre sätt ersätta diesel

Hennes arbete med doktorsavhandlingen finansieras delvis av Region Örebro län, en geografisk del av Sverige som utmärker sig som ett logistiskt nav.

Det finns tre teknologier för att ersätta diesel i lastbilar.  En är batterier som kräver ett nät av laddningsstationer. En andra är vätgas, där vätgasen måste produceras hållbart. Ett tredje är elektrifierade vägar. I dag är det första alternativet som gäller.

– Vi vet alla att klimatet förändras snabbt så vi måste agera nu och hitta smarta lösningar för att kunna förse industrin och alla andra som behöver mer elektricitet, säger Sophie-Marie Ertelt.

Enligt henne är den nuvarande modellen (Predict & Provide) ohållbar. I stället argumenterar Sophie-Marie Ertelt för en modell baserad på tillräcklighet (Sufficiency-Oriented), som förespråkas av FN:s klimatpanel IPCC.

– Vi måste utgå från de ekologiska gränserna. Allt fler transporter blir då inte hållbart. En konsekvens är att vi måste ändra vårt sätt att konsumera.

Handla mer lokalt

Sophie-Marie Ertelt ger ett vardagligt exempel: att beställa fem par skor online för att sedan skicka tillbaka fyra. Alltmer handel på nätet driver upp transporter. En väg bort, enligt Sophie-Marie Ertelt,  är att vi handlar mer lokalt, vilket skulle minska transporterna. Överhuvudtaget måste vi ändra vårt sätt att konsumera.  

Den andra delen i modell är att optimera användningen av infrastrukturen och ta tillvara den som redan finns. Det kan vara lokala elnät som drivs av till exempel solenergi. En sådan decentralisering minskar sårbarheten och kräver inte stora investeringar.

Det tredje pelaren för ”tillräcklighet” är att planera utifrån livscykler.

– Tillverkning av de stora batterierna i lastbilar medför stora utsläpp av koldioxid och många av mineralerna kommer från gruvor i afrikanska länder och från Kina. Vi har inte koll på vilka effekter på människor och miljön som denna gruvbrytning innebär. Därför är det viktigt att ta reda vad som sker i hela kedjan, säger Sophie-Marie Ertelt.

Bygga om till batteridrift

En förlängning av livscykelperspektivet är att planera för återvinning. En möjlighet är att bygga om dieselbilar till batteribilar, vilket inte sker idag. Ett mer närliggande alternativ är att låta uttjänta bilbatterier lagra el i bostäder, eller mata el tillbaka till nätet om de i sin tur laddas med vind- eller solenergi.

Sophie-Marie Ertelt pekar också på potentialen med att noggrant fördela elen över tid för att inte riskera överbelastning.

–  Studier idag visar att EU-länderna inte kommer att nå målen för klimatet med dagens politik. För vägtransporter är modellen med tillräcklighet det enda realistiska sättet att nå målen i Fit for 55. Vi behöver alla positiva exempel och förebilder. Det kan bara ske i liten skala och inte på nationell nivå, säger Sophie-Marie Ertelt.

Text: Maria Elisson
Foto: Privat

Tunga lastbilar utgör 5 procent av trafiken på Europas vägar, men står för 25 procent av utsläppen av koldioxid från vägtrafiken. Det innebär mellan 2 och 4 procent av de totala utsläppen inom EU.

Beräkningar visar att 70 procent av alla vägtransporter i Europa är halvtomma.

EU:s Fit for 55 är lagstiftning på klimat-, energi- och transportområdena som ska leda till att EU-länderna minskar utsläppen med minst 55 procent till 2030 och når klimatneutralitet senast 2050.