Studenter gav konkreta förslag på hur kursgård ska öka kunskap om hållbar mat

Johanna Björklund och Mery Aljaber utanför Sollidens kursgård

Johanna Björklund, lärare och studenten Mery Aljaber besökte Sollidens kursgård utanför Örebro. Mery och hennes kurskamrater presenterade sina förslag på upplysning om hållbar mat.

En bordspratare för matgästerna och en affisch för personalen i köket – båda med frågor och svar.
– På så sätt kan vi öka intresset för och kunskap om hållbar mat, säger Mery Aljaber, en av ett 20-tal Örebrostudenter som nu är klara med sina konkreta förslag på uppdrag av Svenska kyrkan.

Mery Aljaber studerar på Miljövetenskapligt program, hållbara livsmedelssystem. Tillsammans med de andra andraterminsstudenterna har hon på uppdrag av Svenska kyrkans kursgård Solliden, gjort förslag om hur deras servering av mat ska öka kunskap, förståelse, handlingskraft, vilja och lust för hållbar mat.

– Detta samarbete är spännande och värdefullt för oss. Studenterna kan här omsätta sina teoretiska kunskaper i praktisk handling och möta den komplexitet och svårigheter som praktiken innebär, säger Johanna Björklund, forskare och programansvarig.

Mery Aljaber presenterar sin grupps förslag på bordspratare som ett sätt att öka medvetenheten om hållbar mat hos matgästerna på Sollidens kursgård.

Mery Aljaber presenterar sin grupps förslag på bordspratare som ett sätt att öka medvetenheten om hållbar mat hos matgästerna på Sollidens kursgård.

Mery Aljaber och hennes kurskamraterna i en av grupperna presenterade sin idé om hur matgästerna och personalen på Solliden ska kunna öka sin kunskap om hållbar mat.  På bordspratarna ska finnas frågor och svar, till exempel ”Hur påverkar kött miljön?”. Affischerna i köket ska innehålla mer information som personalen ska kunna använda för att  fördjupa svaren till gästerna.

Kursgårdens Sollidens restaurang är inriktad på ekologisk och närodlad mat.

– Vi får frågor om och möter en del kritik mot vegetarisk och ekologiskt producerad mat.  Studenterna kan hjälpa oss att visa vad forskningen säger så att vi utifrån vetenskap kan argumentera för vårt arbete med hållbara mat och bemöta fördomar, säger Maria Comstedt, föreståndare på Sollidens kursgård.

Hon ser samarbetet som ett sätt för Svenska kyrkan i Örebro att uppnå klimatmålen.

–  Som kyrkan menar vi att klimatet är en existentiell kris som väcker andliga frågor. Där vill vara med och skapa hopp genom konkret handling, säger Maria Comstedt.