This page in English

Om hållbarhetsarbetet

Fyra studenter promenerar mellan buskar och cykelställ.

Utgångspunkten för vårt arbete med hållbar utveckling är de globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030 – samt högskolelagen där det står att lärosäten i sin verksamhet ska "främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa".

För att vi ska nå vår vision om att vara ett framstående universitet för en kunskapsbaserad samhällsutveckling har vi som mål att:

  • Integrera hållbar utveckling i utbildning och forskning.
  • Integrera hållbar utveckling vid beslut, upphandling och i det operativa arbetet i verksamheten.
  • Samverka med olika aktörer kring hållbar utveckling såväl lokalt regionalt som nationellt och internationellt.

Vårt arbete styrs av en strategi och handlingsplan som innehåller mål och aktiviteter inom olika fokusområden. Arbetet med hållbar utveckling är en viktig del av vårt kvalitetsarbete.