This page in English

Miljö

Gröna plantor som formar en världskarta.

Vi arbetar aktivt med miljöfrågorna. Målet är att vår verksamhet ska ha så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar med allt från minskad energianvändning i våra lokaler till miljökrav i upphandling och hållbara transporter.

När vi samverkar med andra aktörer ska vi göra det på ett effektivt sätt och ta hänsyn till tid, kostnad och miljöpåverkan. Det innebär att vi arbetar för att öka andelen resfria möten. Om vi kan byta ut en del av våra fysiska möten mot resfria möten kan vi spara både pengar, tid och miljö. Vi deltar i det nationella projektet REMM – Resfria möten i myndigheter. 

Örebro universitet vill att fler anställda och studenter reser hållbart till och från arbete och studier, och vi arbetar med att underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik. Vi deltar i det regionala projektet Fossilfritt 2030 - Rena resan.

Vi ska ha ändamålsenliga och effektivt utnyttjade lokaler utifrån ekonomi, funktion, teknik och energianvändning. Vi genomför därför energieffektiviseringsåtgärder och investerar i solenergi i samarbete med våra fastighetsägare.

Örebro universitet har som mål att upphandling, inköp och avfallshantering ska ha minsta möjliga negativa miljöpåverkan. Vi ställer miljökrav vid upphandling och arbetar för att våra evenemang ska vara hållbara med mer klimatsmart mat och färre engångsartiklar.

Som statlig myndighet har vi skyldighet att arbeta med ett miljöledningssystem för att säkerställa att miljöarbetet integreras och genomsyrar hela myndighetens verksamhet och att vi hela tiden tar hänsyn till miljöfrågor.