Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogisk konferens – 28 och 29 september 2023

Publik

Högskolepedagogisk konferens genomfördes 28 - 29 september 2023 för lärare och forskare som är engagerade i högskolepedagogisk utveckling vid Örebro universitet.

Konferensen var för och med universitetets lärare. Martin Stigmar, som är professor i högskolepedagogik vid Malmö universitet, kom och talade om inkluderande högre utbildning. Deltagarna fick också ta del av flera pedagogiska utvecklingsprojekt och andra erfarenheter av pedagogisk utveckling som pågår vid Örebro universitetet.

Högskolepedagogiskt centrum firar även 10-årsjubileum och konferensens första dag avslutades med AW-mingel och boksläpp av antologin Jämställdhetsintegrering i högre utbildning.