Högskolepedagogiskt centrum

Föreläsningar 29 september 2023

Om högskolepedagogisk utveckling 

Andrii Dmytryshyn

Integration of Sustainability Aspects into the Bachelor Programme in Mathematics

How can mathematics contribute to sustainable development? How can we do mathematics in a sustainable manner? Our objective is to empower students to effectively comprehend and address these critical questions. 

The presentation will be given in English.

Föreläsare: Andrii Dmytryshyn, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet 

Andrii Dmytryshyns föreläsning

Leo Yeung

Project of integration of sustainable development in the master programmes

The presentation is about the work to strengthen and integrate the sustainability aspects in second-cycle education  by providing different learning activities and environments to students with knowledge and skills in their future professions relevant for sustainable development. 

The presentation will be given in English.

Föreläsare: Leo Yeung, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet

Leo Yeungs föreläsning.  

Erfarenheter av pedagogisk utveckling på Örebro universitetet

Stefan Karlsson

Internationaliseringsperspektivet i utbildningar

Internationaliseringsarbetet inom högre utbildning är en viktig del i våra studenters förberedelser inför att möta dagens moderna samhälle efter sina utbildningar: Ett samhälle som präglas av internationell öppenhet och globalt samarbete och där många arbetsgivare efterfrågar anställda som vet hur man nätverkar och jobbar i internationella team. Under dessa 7 minuter får du tre konkreta tips på hur du kan integrera detta perspektiv i din kurs, utan att förflytta dig över en enda landsgräns.

Föreläsare: Stefan Karlsson, Högskolepedagogiskt centrum, Örebro universitet

Stefan Karlssons föreläsning

Petra Ekström

Breddad rekrytering av studenter

Breddad rekrytering är en del av den svenska högskolelagen. Sedan 2005 står det i lagen att lärosäten ska ” ”främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras […] ekonomisk och social välfärd och rättvisa”, att ”jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas” i lärosätenas verksamhet och att lärosätena ska ”främja och bredda rekryteringen till högskolan”.

Vi tittar under det här korta passet på hur den breddade rekryteringen på Örebro universitet ser ut i praktiken. Vi tittar också på och reflekterar över Örebro universitets riktning i arbetet med breddad rekrytering. Var står vi och vilket arbete har vi framför oss?

Föreläsare: Petronella Ekström, Högskolepedagogiskt centrum, Örebro universitet

Petronella Ekströms föreläsning

Sofia Holm

Studentperspektivet

Under verksamhetsåret 2022/2023 undersökte Örebro studentkår studenternas åsikter kopplade till framtidens högre utbildning och sammanställde detta i en rapport. Vilken roll vill studenterna ta vid undervisningen? Vad tycker studenterna om universitetets lärosalar? Hur vill studenterna att utbildningen ska formas framåt?

Denna rapports slutsatser presenteras kort ihop med studentkårens syn på studentinflytande och vikten av informationsåterkoppling.

Föreläsare: Sofia Holm, student vid Örebro universitet

Sofia Holms föreläsning

Om högskolepedagogisk utveckling 

Gabriella Lillsunde-Larsson

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och interprofessionellt lärande på VFU-placering inom molekylärdiagnostik

Gabriella Lillsunde-Larsson berättar om projektet som utvärderade och utvecklade den befintliga VFU som de biomedicinska analytikerstudenterna, med inriktning laboratoriemedicin,  gör under sin placering på molekylärdiagnostiskt laboratorium. Inom området sker en snabb utveckling av diagnostiken och flera nya professioner arbetar tillsammans.

Föreläsare: Gabriella Lillsunde-Larsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Gabriella Lillsunde-Larssons föreläsning

Diego,-Mattias-och-Adrian-Bild-för-pedagogiska-konferens_300x400.jpg

Complete anatomy for education within sport science

Diego Montiel-Rojas, Mattias Folkesson and Adrian Hosford-Donovans takls about how they have developed a learning environment for anatomy education within sport science and using Complete Anatomy as a digital tool to facilitate learning.

The presentation will be given in English.

Föreläsare: Diego Montiel-RojasMattias Folkesson och Adrian Hosford-Donovan, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet

Diego Montiel-Rojas, Mattias Folkessons och Adrian Hosford-Donovans föreläsning

Panel: About AI and the future of education

Den högskolepedagogiska lärarkonferensen avslutades med ett panelsamtal. I panelen ingick Jennifer Renoux från ämnet datavetenskap som forskar om AI och etik samt Johan Petersson från ämnet informatik som bidrog med goda exempel på hur man kan använda sig av generativ AI i utbildning med studenter. Under 45 min diskuterades många intressanta och spännande frågor rörande den snabba AI-utvecklingens påverkan på både samhälle och högre utbildning. Samtalet berörde såväl möjligheter som utmaningar och kopplade till framtid, ansvar, farhågor med mera. Åhörarna bidrog även med frågor under tiden som ställdes till panelen under passet.