Ekonomiinformation

Bankinformation Örebro universitet

Bankadress:
Danske Bank 
Norrmalmstorg 1 
103 92 Stockholm 
Sweden

Bankgironummer för inbetalningar: 5052-2713

SWIFT-kod: DABASESX

IBAN-nummer: SE1812000000012810106274

Moms-/VAT-nummer Örebro universitet

VAT-nummer/Momsregistreringsnummer: SE202100292401

Organisationsnummer: 202100-2924

Information avseende fakturor till Örebro universitet

Fakturadress:
Örebro universitet
Box 1252
701 12 ÖREBRO

Obs! Denna adress ska aldrig användas för varuleveranser, då alla försändelser till denna adress går till universitetets skanningleverantör.

På alla fakturor till Örebro universitet ska beställarens referenskod vara angiven. (Koden är alfanumerisk och består av 3-7 tecken.)

Frågor avseende fakturor ställs till vår enhet Redovisningsservice: This is an email address

E-handel (inklusive e-fakturor)

Örebro universitet har Visma Commerce AB som VAN-operatör och universitetets partsidentitetsnummer är 2021002924, universitetet tar huvudsakligen emot e-fakturor via sin ebms-länk. I övrigt följs SFTI:s standarder vid e-handel.

Teknisk specifikation/blankett avseende e-fakturor till Örebro universitet. Önskar ni börja skicka e-faktura till universitetet, läs igenom och fyll i dokumentet samt maila det till mailadressen nedan.

För ytterligare information kontakta vår e-handelssamordnare: This is an email address