This page in English

Annika Andersson

Befattning: Professor Organisation: Handelshögskolan vid Örebro universitet

E-post:

Telefon: 019 303382

Rum: N4045

Annika Andersson

Om Annika Andersson

Annika Andersson är professor i Informatik och har arbetat på Örebro universitet sedan 2001.

 

Forskning

Annika Andersson är professor i informatik och hennes forskning är inriktad på att undersöka hur makt och politik påverkar utformning och användning av informationssystem.  Hennes forskning har alltid varit kritisk och undersökt hur informationssystem kan användas för att utöka människors handlingsutrymme - eller hur makt och politik styr informationssystemen och vilka värderingar som manifesteras i design och användning av informationssystem. 

Som doktorand undersökte Annika Andersson hur informationssystem kan användas för att stärka användare i utvecklingsländer. Mer specifikt undersökte hon hur teknik kan stödja en pedagogik i Bangladesh och Sri Lanka med målet att ge individerna styrka och förmåga att resonera självständigt. Detta i länder med ett kolonialt arv där man inte förväntas att förändra rådande strukturer. Efter disputation har hon bland annat forskat om hur svenska skolor bäst kan dra nytta av den teknik som nu finns på plats.  Forskningen innefattar också studier av hur system för beslutsstöd kan användas i politiken. Annika Andersson har också studerat vilka maktstrukturer som ligger bakom utformningen av policy för informationssäkerhet. I dag forskar Annika Andersson främst om automatiserat beslutstagande i offentlig sektor. 

De senaste åren har hennes huvudsakliga forskningsfokus varit automatiserat beslutsfattande och AI. Annika Andersson leder ett projekt om hur automatiserat beslutsfattande i socialtjänsten påverkar känsliga beslut, som försörjningsstöd och omhändertagande av barn. Projektet syftar till att säkerställa att socialtjänstens och samhällets värderingar inte går förlorade när allt fler beslut tas av en dator. Det som är klart är att besluten måste följa lagen och vara rättssäkra. Annika bedriver alltid praktiknära forskning och hennes teorianvändning inkluderar Struktureringsteori, Kritisk teori och Diskursanalys.

 

Undervisning

Annika Andersson undervisar på samtliga nivåer inom Informatik – från grundläggande nivå till avancerad samt master och forskarutbildning. Annika är en engagerad lärare med stort intresse för pedagogisk utveckling och hon utsågs 2015 till ”excellent lärare” vid Örebro universitet.  

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter