This page in English

Mitt konto

Här hittar du olika alternativ att använda tjänster på Örebro universitet med hjälp av Freja eID+.

Skapa ORU-externkonto med Freja eID+

Här kan du som inte är student eller anställd skapa en förutsättning för att använda tjänster på Örebro universitet genom att verifiera dig med Freja eID+. När din kontakt på universitetet därefter har gett dig behörigheter kan du börja använda efterfrågade tjänster.


Koppla ORU-konto Student till Freja eID+

Här kan du som student koppla ditt ORU-konto Student till Freja eID+ för användning i universitetets system.


Koppla ditt ORU-konto Anställd till Freja eID+

Här kan du som anställd koppla ditt ORU-konto Anställd till Freja eID+ för användning i universitetets system.