Skapa ORU-externkonto med Freja eID+

På den här sidan kan du som inte är student eller anställd skapa en förutsättning för att använda tjänster på Örebro universitet genom att verifiera dig med Freja eID+. När din kontakt på universitetet därefter har gett dig behörigheter kan du börja använda efterfrågade tjänster.

Freja eid+ logotyp

QR-kod

Instruktioner för verifiering

  • Öppna din Freja eID säkerhetsapp.
  • Tryck på "Skanna" i appen.
  • Rikta kameran mot QR-koden.
  • Följ instruktionerna i appen för att verifiera dig.

Starta Freja eID

Avbryt

Har du Freja eID på den här enheten?

Starta Freja eID

Har du Freja eID på annan enhet?

Visa QR-kod