SWAMID Tjänstebeskrivning

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO  

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Örebro universitet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren/högskolan är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policyramverk. 

Policy för hantering av personuppgifter inom ramen för identitetsutgivaren (Identity Provider, IdP) som fastställts av Örebro universitet 

Identitetsutgivaren genomför autentisering på uppdrag av en tjänst som Örebro universitet har kännedom om, antingen genom att metadata om tjänsten levereras via identitetsfederationen SWAMID eller genom att tjänsten och Örebro universitet har en särskild överenskommelse. Beroende på vilken typ av tjänst det rör sig om, syftet med tjänsten och vilken relation tjänsten har till Örebro universitets identitetsutfärdare levereras en eller flera personuppgifter till tjänsten från Örebro universitets katalogs- och behörighetssystem. Detta förfarande följer intentionerna i svensk personuppgiftslagstiftning. 
Tjänster som kategoriseras i SWAMIDs metadata med entitetskategorier får attribut i enlighet med SWAMIDs rekommendationer, se nedan. 
Tjänster vars primära syfte är att stödja forskning och utbildning får tillgång till ungefär samma personuppgifter som automatiskt skickas med varje e-postbrev, dvs. namn, e-postadress, användaridentitet, om användare är student eller verksam (anställd eller övrigt verksam) samt att användaren har ett konto hos Örebro universitet. Registrerade tjänster som via GÉANT Data Protection Code of Conduct följer den Europeiska unionens dataskyddsdirektiv, i Sverige personuppgiftslagen, får tillgång till samma information. 
De tjänster vars syfte är att för studenter hantera antagning, kursregistrering, tentamensanmälan, examination, verksamhetsförlagd utbildning, stipendieansökan, självservice för användarkonton och självservice för Örebro universitets personalsystem får tillgång till användarens personnummer. 

Tjänsten och dess begränsningar 

Örebro universitet garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Örebro universitets krav och förväntningar. Örebro universitet följer SWAMIDs rekommendationer för överföring av attribut, baserad på entitetskategorier. Örebro universitet förbehåller sig att i överenskommelse med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut för aktuell tjänst, oavsett vad de entitetskategorier som tjänsteutgivaren är godkänd för rekommenderar. 

Supportfrågor 

För frågor och felanmälan gällande Örebro universitet och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till IT-support. 

Telefon: 019-30 31 66 
Epost: This is an email address
Webb: https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/it-tjanster/it-support/