Digital undervisning i Bb Learn

Bb Learn är mycket mer än bara en digital anslagstavla där läraren tillgängliggör kursinformation och kursmaterial till studenterna. Lärplattformen kan på många olika sätt användas som ett verktyg i undervisningen. I filmerna på denna sida får du som lärare vägledning, inspiration och konkreta tips på hur du kan använda Bb Learn i din egen undervisning.

Grupparbete i Bb Learn: Introduktion

Grupparbete i Bb Learn: Konkreta exempel

Studentcentrerad undervisning i Bb Learn: Introduktion

Studentcentrerad undervisning i Bb Learn: Konkreta exempel