Digital undervisning i Blackboard Ultra

Blackboard Ultra är mycket mer än bara en digital anslagstavla där läraren tillgängliggör kursinformation och kursmaterial till studenterna. Blackboard Ultra är en lärplattform som, på många olika sätt, kan användas som ett verktyg i undervisningen. I filmerna på denna sida får du som lärare vägledning, inspiration och konkreta tips på hur du kan använda Blackboard Ultra i din egen undervisning.

Grupparbete i Blackboard Ultra: Introduktion

Grupparbete i Blackboard Ultra: Konkreta exempel

Studentcentrerad undervisning i Blackboard Ultra: Introduktion

Studentcentrerad undervisning i Blackboard Ultra: Konkreta exempel