Nyheter i Bb Learn

Radera Förhandsgranskningsanvändare vid avslut av förhandsgranskning (installeras i augusti)

För att stänga förhandsgranskningsläget klickar man, efter uppdateringen den 5 augusti, på ikonen Exit uppe till höger på sidan. En dialogruta öppnas, i vilken man har två alternativ:

 • Spara användaren i deltagarförhandsgranskningen och dess data
 • Radera användaren i deltagarförhandsgranskningen och dess data

Rekommendationen är att man raderar användaren efter varje granskning, annars ligger den kvar som en ”riktig” student i kursen.

Nya kolumner och filter i inlämningsvyn vid bedömning av uppgifter/tester (installeras i augusti)

Efter uppdateringen visas två statuskolumner; deltagarstatus och bedömningsstatus. Det finns även filtreringsfunktion för båda kolumnerna.

Skärmbild inlämningsvy
Skärmbild filtreringsalternativSkapa och hantera frågebanker (installeras i augusti)

Det är nu möjligt för lärare att skapa nya frågebanker och hantera frågor i befintliga frågebanker. Sedan tidigare går det att importera frågebanker från tidigare versioner av Learn samt från andra lärplattformar. Efter uppdateringen kan man:

 • Skapa nya, tomma frågebanker sina kurser
 • Granska och söka frågor i en frågebank
 • Lägga till, redigera och ta bort hela/ delar av frågor i frågebanker.

Undantag/anpassning av förfallodatum/tid för enskild student (installeras i augusti)

Efter uppdateringen kan läraren även tillåta undantag från inställningen Förfallodatum. Inställningen görs på samma ställe som övriga undantag/anpassningar. Undantag för förfallodatum gäller endast för individuella tester och uppgifter. På översiktssidan för inlämningar ser man vilka studenter som har undantag/ anpassning gällande förfallodatum. En klock-ikon i anslutning till studentens namn visas.
Automatiska nollor samt inställningarna “Förhindra sena inlämningar” och “Förhindra nya inlämningar” respekterar anpassningen.

Möjlighet för lärare att skicka meddelanden i stängda/ privata kurser (installeras i augusti)

Efter uppdateringen kommer det vara möjligt för lärare att skicka meddelanden till studenter även när kursen är stängd/privat. Meddelandet skickas till mottagarens epost-adress och går inte att svara på meddelandet så länge kursen är stängd/ privat. När kursen görs tillgänglig för deltagare kan deltagaren svara på meddelandet via Meddelandeverktyget i kursen.

Förbättrat stöd för LaTeX frågor i innehållseditorn (installeras i augusti)

LaTeX ekvationer skrivs in och visas som text i innehållseditorn. När användaren sparar texten, visas/ renderas LaTeX-ekvationen som bild. Användare kan redigera LaTeX ekvationen i textformat direkt i editorn, men även använda Matematik-redigeraren. Formatering som fetstil och kursiv måste läggas in i LaTex koden. Användare kan lägga till formateringen som text eller via Matematik-redigeraren. Om användaren väljer formateringen, t ex fetstil I innehållseditorns verktygsfält, kommer bilden visas utan denna formatering.


Visa en fråga åt gången - utan möjlighet att backa ( installeras 8 juli)

Gäller även om studenten hoppar över en fråga, utan att svara på denna. Studenten får ett meddelande när den lämnar en fråga obesvarad. I testinställningarna markera alternativet ”Visa en fråga i taget. Alternativet ”Förbjud tillbakagång” aktiveras och kan markeras.

Ladda ner resultathistorik för bedömningsbara objekt (installeras 8 juli)

Möjlighet för lärare att ladda ner resultathistoriken som en tab- eller kommaseparerad fil (.xls eller .csv)

Flera försök på gruppuppgifter (installeras 3 juni)

Efteruppdateringen kommer det vara möjligt att välja 1-10 eller obegränsat antal försök i uppgifter tilldelade till grupper.

Automatisk öppning av bifogade filer i Dokument, Uppgift och Test (installeras 3 juni)

I nuläget, när lärare lägger till filer i dokument eller uppgifter, måste studenten ladda ner filen för att sedan öppna den. Efter uppdateringen kan lärare välja hur dessa filer ska visas:

 • Visning och nedladdning
 • Endast visning
 • Endast nedladdning

Filtyper som stödjs: Adobe Acrobat Dokument (PDF), Microsoft Word (DOC, DOCX), Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX), Microsoft Excel (XLS, XLSX), OpenOffice Document (ODS, ODT, ODP)
Filtyper som inte stödjs kan fortfarande laddas ner.

Uppdateringen påverkar även befintliga bifogade filer. Dessa får inställningen Visning och nedladdning.

Begränsad storlek på fil vid uppladdning i kurs (installeras 3 juni)

Gäller när lärare lägger till kursinnehåll samt när studenter laddar upp filer som en del av en uppgiftsinlämning eller ett diskussionsinlägg.
Begräsningen är satt till:100 MB

Detta innebär att t ex videos måste laddas upp till Kaltura och därefter länkas in i Bb Learn. Instruktioner för detta finns på sidan https://www.oru.se/om-universitetet/system-och-verktyg-for-undervisande-personal/Blackboard-for-undervisande-personal/blackboard-ultra/publicera-kursmaterial/lagga-in-kaltura--inspelning-i-kurs/

Ny funktionalitet i test-verktyget (installeras i slutet av april)

 • Visning av en fråga åt gången
 • Möjligt för lärare att styra när och vad deltagare ska se avseende inlämning, resultat och återkoppling
 • Möjlighet att stänga av automatisk publicering av resultat
 • Ny frågetyp - Beräknad numerisk fråga
  Lärare kan kombinera text och matematiska formler i frågan samt definiera ett svarsintervall. Studenten anger ett tal som svar.
 • Möjlighet att ladda ner alla resultat för ett test som csv eller xlsx.

Sök fram inlämning på students inlämningskvitto (installeras i slutet av april)

För varje inlämning som en student gör får den ett kvitto med ett bekräftelsenummer. Detta kan lärare och administratörer sedan använda för att söka fram en specifik inlämning. Numret visas alltid uppe till höger när man öppnar en students inlämning. Man kan även söka på bekräftelsenumret via sidan där all bedömningsbara objekt listas. Klicka på sökfunktionen uppe till höger på sidan. Via kvittonumret får man fram följande information:

 • Uppgiften/ testets namn
 • Resultat
 • Antal försök
 • Vem som lämnat in ( visas inte om det är anonym bedömning)
 • Storleken på fil som studenten ev bifogat
 • Datum och klockslag för inlämning

Möjlighet att lägga in och visa programmeringskod i Innehållsredigeraren (installeras i slutet av april)

Innehållsredigeraren kommer att kunna identifiera följande programmeringsspråk: Python, Java, JavaScript, Kotlin, R, PHP, Go, C, Swift, C#, HTML