Nyheter i Ultra


Poängbaserade kriterier (installeras 2021-12-03)

Efter uppdateringe den 3 december kan man, i systemet, skapa procent- eller poängbaserade kriterier. I ett poängbaserade kriterier:

 • kan man på ett enkelt sätt anpassa kriterierna med olika poängskalor för resp kriterie
 • använda decimaltal (upp till två decimaler)
 • välja att bygga kriteriet med kolumnvisning i stigande eller sjunkande ordning

Det går att sätta 0 poäng genomgående i kriteriet. Efter att kriteriet fyllts i under bedömningen blir den automatiskt tilldelade poängen på uppgiften 0. Detta kan sedan kan ändras i rutan ”Inlämning” i anslutning till kriteriet.

Valfri extra tid för uppgifter och test med tidsgräns (installeras 2021-12-03)

Vid uppgifter & tester, där studenterna har en begränsad tid efter öppnandet att slutföra det kan lärare numera välja fritt hur mycket extra tid en specifik student ska få. Tidigare var extratiden begränsad till 25%, 50% eller obegränsat med tid. Den extra tiden anges i % av ordinarie tidsgräns..

Anpassad bild/banner i kurs (installeras 2021-11-05)

Samma bild visas även i kurslistan om man har visning av ikoner (bilden ska vara av storleken 1200*240 pxl):

Ny funktionalitet i tabeller som skapas i innehållseditorn (installeras 2021-11-05)

 • Textstil
 • Justering av innehåll
 • Listor
 • Infoga innehåll 

Breakout-grupper i Collaborate baserade på gruppuppsättning i kursen

 • Klicka på Dela- ikonen
 • Välj Smågrupper
 • Dela in i grupper: Välj Kursgruppsuppsättning
 • Kursgruppsuppsättning: Väj önskad uppsättning
 • Klicka på Starta

Kvitto till student på inlämnad uppgift (installeras 2021-10-08)

Vid inlämning får studenterna ett kvitto med information om inlämningstid samt ett unikt spårningsnummer. De studenter som har en mailadress registrerad i systemet får även ett mail med kvittoinformationen.Skärmbild-kvitto till deltagare

Utökat antal rader och kolumner i kriterium (installeras 2021-10-08)

Antalet rader och kolumner utökas från 10 till 15.

Tabeller- ny funktionalitet i innehållseditorn  (installeras 2021-10-08)skärmbild- tabeller i innehållseditor
Mer utrymme för uppladdat dokument vid bedömning av uppgift
(installeras 2021-09-03)

För att få mer utrymme för studentens uppladdade dokument finns en knapp nere till höger, med vilken man kan minimera högerfältet. skärmbild-minimera högerfältet
För åtkomst till för åtkomst till funktionerna klickar man på respektive ikon i det minimerade fältet. Fältet återställs då till normalstorlek. Det går även att klicka på den vänsterpekande pilen nere i högra hörnet för att återställa.skärmbild - expandera högerfält

Förbättrad navigering i bedömningsvy för uppgifter
(installeras 2021-09-03)

Navigering i uppgifters bedömningsvy underlättas, då det finns tillgång till flera skrollningslister, vilka är oberoende av varandra.

skärmbild- skrollningslister

Kamratgranskning – förändrad hantering av raderade försök och inaktiverade studenter (installeras 2021-09-03)

 • När en lärare raderar en students inlämning som innehåller granskningar, får de en varning om att även dessa granskningar raderas. En lista över studenter som påverkas visas.
 • Vid bedömning av uppgift eller granskning av kamratgranskningar är inlämningar från inaktiverade studenter fortfarande tillgängliga/ synliga för lärare.
 • Om en student har startat eller fullföljt en granskning på en student som inaktiverats har den granskande studenten inte längre åtkomst till den granskning som studenten gjort. Som lärare kan man alltid se om en student har fullföljt en granskning som inte längre är tillgänglig. Lärare har då möjlighet att informera studenten om att den inte behöver göra en ny granskning alternativt ge studenten möjlighet att göra en ny.

Förändrad navigeringsmeny i kurser (installeras 2021-08-06)

Menyn med ikoner, som nu ligger uppe till höger i kursen skärmbild-ikonerkommer att ersättas med textlänkar samt flyttas till vänster i kursen. Menyn kommer vara  fastklistrad, vilket innebär att den kommer vara synlig hela tiden, oavsett vilken sida och var på sidan man befinner sig.skärmbild-textbaserad navigerinsmeny

Utökad filtreringsfunktion i rutnätsvyn i Kursadministration och resultat (installeras 2021-08-06)

Möjlighet att filtrera på användare, grupper, bedömningsbara objekt samt kategorier.

Detta innebär t ex att man som lärare, vid bedömning av uppgifter med individuell inlämning, kan filtrera fram de studenter som ingår i ingår i lärarens grupp. Denna funktionalitet motsvarar funktionen Smartvyer som fanns i Blackboard Original.

Deltagarförhandsgranskning flyttas till navigeringsmenyn
(installeras 2021-08-06)

Förhandsgranskning flyttar från "Detaljer och åtgärder" till den nya textbaserade navigeringsmenyn överst på sidan. Funktionen blir i och med flytten lättare att nå, då menyn är fastklistrad. Länken till Deltagarförhandsgranskning kommer vara synlig hela tiden, oavsett vilken sida och var på sidan man befinner sig.Skärmbild - förhansgranskningsvy

Ändrat begrepp i systemet (2021-07-13)

Begreppet  ”Marknaden för undervisningsmaterial” som förekommer på flera ställen i systemet (bl a när man ska lägga in en Kaltura- inspelning i en kurs) ändras till ”LTI-objekt (Kaltura, MATLAB)”. Detta för att få en enhetlig benämning på funktionen i systemet.

Möjlighet att dölja rutan ”Ställ in övergripande resultat” i Kursadministration och resultat” (installeras 2021-07-01)

Rutan som uppmanar lärare att ställa in ett övergripande resultat tar upp mycket plats i Kursadministration och resultat, särskilt om man använder rutnätsvyn. Nu finns möjlighet att dölja denna ruta, genom att klicka på länken “Dölj detta meddelande” under knappen ”Ställ in övergripande resultat”. Vill man vid ett senare tillfälle ställa in ett övergripande resultat, kan man göra detta genom att klicka på Inställningar i kursadministration och resultat (kugghjuls-ikonen).Skärmbild- dölj prompt

Förändringar vid skapande av grupper (installeras 2021-07-01)

Sidan, på vilken man skapar grupper har förändrats för att göra det lättare att hantera kurser med många deltagare.

 • Möjlighet att välja antal studenter som ska visas av de som inte är inskrivna i någon grupp.
 • Användarnas avatarer har dolts för att minska den plats användarlistan tar upp på sidan samt att underlätta för användare med synbegränsning att navigera mellan användare i listan.
 • Sökfunktion för att hitta specifika användare bland  de som inte är inskrivna i grupp.

Möjlighet att lägga till återkoppling för enskilda kriterier (installeras 2021-06-04)

I anslutning til varje kriterie, kommer det efter uppdateringen i juni, att finnas en ruta för kommentarer. Det finns fortfarande möjlighet att skriva en övergripande kommentar på hela inlämningen.

skärmbild-bedömning med kriterium

Avisering av olästa meddelanden i basnavigering (installeras 2021-05-07)

Skärmbild-avisering nya meddelandenPå sidan som öppnas listas samtliga kurser. Antal olästa meddelanden i respektive kurs visas under kursens id. Användaren klickar på kursens namn och skickas vidare till Meddelandefunktionen i kursen.
Skärmbild -nya meddelanden på kursnivå

Kamratgranskning i Uppgifter (installeras 2021-04-23)

När man skapar en uppgift blir det möjligt att aktivera kamratgranskning, vilket innebär att en student ska granska en eller flera medstudenters inlämnade arbeten. Den som granskar kommenterar arbetet, du som lärare kommenterar och sätter resultat.
Mer information om Kamratgranskning i Uppgift.

Villkorlig publicering för användare och grupper (installeras 2021-04-23)

Ny funktion för att tilldela enskilda användare eller grupper tillgänglighet till ett objekt.

anpassad publicering grupp.PNG

Anpassad publicering